<b>LEIEBIL ETTER BILUHELL?</b> - Det vil avhenge litt av hvem som har ansvar for ulykken, sier jurist i Forbrukerrådet, Paal Bjønnes. Foto: Colourbox
LEIEBIL ETTER BILUHELL? - Det vil avhenge litt av hvem som har ansvar for ulykken, sier jurist i Forbrukerrådet, Paal Bjønnes. Foto: ColourboxVis mer

Kan du kreve leiebil?

- Forsikringsselskapet nekter oss leiebil. Det ødelegger hverdagen, hva kan vi gjøre?

Vi fikk nylig en henvendelse fra en leser som fortviler over lang saksbehandlingstid hos forsikringsselskapet. Han ble utsatt for en bilulykke for en måned siden, og forsikringsselskapet nekter å erkjenne ham rett til leiebil inntil saken er ferdigbehandlet og skyldspørsmål godtatt. Forsikringsselskapet sier saken kan ta lang tid.

Hvilke rettigheter har han som forbruker, og hva kan han gjøre?

Dette er hva leseren skriver:

  "Den 24. mai ble vi påkjørt i front av bilen da en moped kom over i vår kjørebane. Mopeden foretok en forbikjøring på en strekning hvor det er ulovlig, og det er også markerte heltrukkede linjer i kjørebanen. Vår bil fikk store skader og er ikke kjørbar.

  Politiet har laget sak på dette, skademeldinger er sendt inn, forsikringsselskap har det de trenger. Og skylden er helt klart mopedistens.

  Nå har det gått 1 måned siden ulykken, jeg har kontaktet motpartens selskap og de sier saken ikke er påbegynt og det kan ta lang tid.

  Har jeg ingen rettigheter til å få fortgang i saksprosessen?

  Vi er veldig avhengig av bil hver dag til jobb, min kone bruker nå 4,5 time i reisetid til jobb med kollektiv transport. Dette koster masse penger og ødelegger hverdagen, da mye tid går med til reise. Motpart nekter oss leiebil før de har sett på saken og godtatt skyld.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Jeg har delkasko som forsikring, dessverre medfører det ingen leiebil.

  Jeg kontaktet tidlig mitt selskap, og motparts selskap for å høre om informasjon. Begge parter har behandlet meg dårlig, dvs jeg kun får vite at "saken pågår".

  Politiet var tidlig ferdig med saken, dette har jeg ringt og forhørt meg om. Jeg fikk også vite av politiet at forsikringselskapene må selv be om å få tilsendt politirapport.

  Sist idag ringte vi mitt selskap, og de kunne se på systemet sitt at motparts selskap enda ikke har fått politirapport. Det er nå nesten fem uker siden ulykken.

  Vi har sendt bekreftelse til motparts selskap fra arbeidsgiver at bil er nødvendig i jobbsammenheng, vi har spurt om leiebil, og forhørt om skader. Uansett får vi bare negative og korte svar, og beskjed om helst ikke ringe igjen, for vi maser for mye. Hvorfor kan de ikke sende bilen på reparasjon uansett, bilen må repareres.

  Jeg føler også at mitt selskap gjøre lite aktivt for å hjelpe til, de kunne fått taksert skaden og lagt ut for reparasjon til saken er avgjort?

  Er mulig jeg ber om for mye, men føler alle forskringsselskap krever mye, og er snille når du kjøper forsikring, men å stille opp når noe skjer gjør de ikke."

Leiebil?

– Når kan forbruker kreve leiebil?

– Her må det skilles litt, det vil avhenge litt av hvem som har ansvar for ulykken. I den grad jeg bulker bilen min selv, må jeg dekke tapet selv - med mindre jeg har en forsikring som dekker det. Hvorvidt man har krav på leiebil, avhenger av hvilken forsikring vedkommende har, i dette tilfellet har vedkommende ikke kasko, men kun delkasko, og da har han ikke krav på leiebil fra eget selskap, forklarer jurist Paal Bjønnes i Forbrukerrådet til DinSide.

Bjønnes sitter også i Finansklagenemnda Skade, som behandler tvistesaker rundt forsikring.

– Så kommer saken som i dette tilfellet, om man blir påkjørt av en annen bil og de har skyld i ulykken. Da er det slik at i den grad andre kan lastes for ulykken, skal jeg også holdes skadesløs. Det innebærer at motparten skal holdes ansvarlig for alle tap jeg blir påført, typisk bruk av leiebil.

– Vi har lovpålagt ansvarsforsikring i Norge, det betyr at enhver som eier en bil plikter til å ha en ansvarsforsikring. Dermed er det forsikringsselskapet til han som kjørte på deg, som du må stille kravet til, forklarer Bjønnes videre.

137.028 mangler lovpålagt forsikring

– Ofte er trøbbelet med biluhell spørsmålet om hvem som hadde skylda. Det er ikke unormalt at det er uenighet om det. Av og til må skyldspørsmålet avgjøres av rettsvesenet, i den grad motparten og forsikringsselskapet ikke påtar seg skyld, sier Bjønnes.

– Det er fullt legitimt at forsikringsselskapet ikke utbetaler leiebilkostnader uten videre. Selskapet har mulighet til å avvente erstatningsutbetalingen dersom vedkommende ikke påtar seg skyld, sier Bjønnes i Forbrukerrådet.

– Forbrukeren har også klagemulighet utenfor rettsvesenet. Finansklagenemnda har egne forsikringsnemnder, og kan være klageorgan for forbrukere i tvist med ulike forsikringsselskap, enten tvist med eget forsikringsselskap eller motpartens, forklarer Bjønnes.

Saken må være ferdigbehandlet av forsikringsselskapet før du kan klage den inn for Finansklagenemnda. Hvor lang tid kan forsikringsselskapet bruke på å behandle saken? Dette får du svar på i en senere artikkel her på DinSide.