<strong>AKSJON:</strong> 25 europeiske land er med på en felles aksjon mot ruspåvirkede sjåfører denne uken. Foto: Colourbox.com
AKSJON: 25 europeiske land er med på en felles aksjon mot ruspåvirkede sjåfører denne uken. Foto: Colourbox.comVis mer

Kampanje mot ruspåvirkede førere

25 land med felles fremstøt mot promillekjøring.

UP melder at det denne uken blir foretatt spesielt mange kontroller med hensikt å avsløre ruspåvirkede førere. 25 europeiske land er med på kampanjen som skal ta rusede bilister, og ha fokus på farene ved å kjøre i påvirket tilstand.

I fjorårets kampanje deltok 21 land. Da ble 420.000 førere kontrollert og 7.699 tilfeller av alkoholpåvirket kjøring og 561 tilfeller av ruspåvirket kjøring ble avdekket, ifølge UP.

Alkohol, narkotika og medisiner

Det Europeiske trafikkpolitinettverket Tispol har satt ned en strategisk arbeidsgruppe mot alkohol og narkotika.

– Vi vet at å kjøre under påvirkning av alkohol og/eller narkotiske stoffer er en av de tre store dødsårsakene på europeiske veier, sammen med høy fart og manglende bruk av setebelter, sier gruppens formann, Pasi Kemppainen.

Og med narkotiske stoffer snakker ikke politiet bare om illegale stoffer, men om medisiner som ikke bør kombineres med bilkjøring.

Foreslår at promilletatte får beholde førerkortet

Annenhver sak gjelder andre rusmidler

Hvert år blir omlag 10.000 bilister arrestert på norske veier på grunn av rusmistanke. I nesten annenhver sak dreier det seg om mistanke om andre rusmidler enn alkohol, og i 90 prosent får politiet rett.

– Før var det vanlige at det kun var alkohol som skapte ulykker, fortalte avdelingsdirektør Asbjørg S. Christophersen i Folkehelseinstituttet til DinSide i mai.

Fra og med neste år trer en ny veitrafikklov i kraft. Her innføres det nulltolleranse for kjøring under påvirkning av også andre stoffer enn alkohol. Det betyr blant annet at bruk av en rekke medisiner, ofte merket med den røde trekanten som indikerer at inntak påvirker kjøreevne, nå skal slås hardt ned på.

Mange er usikre

Hver femte bilfører innrømmer å ha kjørt med promille, eller at han eller hun har vært usikker på om promillen har vært ulovlig høy.

– Dette er nedslående tall. At så mange har svart at de har, eller kanskje har kjørt med promille, vitner om mangel på respekt for andre trafikanter, sa Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF, om resultatet av denne undersøkelsen som ble utført av InFact for NAF før jul i fjor.

Totalt ble det i 2010 registrert cirka 6.500 saker hvor bil- og motorsykkelførere satt bak rattet i alkoholpåvirket tilstand. Nest etter alkohol i hyppighet kom metamfetamin, som ble påvist i totalt 1.480 tilfeller. En andel som er stigende, ifølge Folkehelseinstituttets rusmiddelstatistikk.

Strengere fra nyttår: Lovendring kan gjøre det lettere å ta synderne

Med DinSides promillekalkulator kan du forsøke å beregne hvor lenge du må vente før du kan kjøre bil etter å ha drukket alkohol.

Så mye koster sommersyndene: Ikke like dyrt over alt