Juks med forbrukstall?

ADAC, den tyske søsterorganisasjonen til NAF, har gjort forbruksmålinger på 160 bilmodeller. Lavest bensinforbruk og billigst i drift: Smart. Største bensinsluk i denne undersøkelsen ble Mercedes ML 320, med et forbruk 3,5 ganger så høyt som Smart's.

Smart er også den første bensinbilen som noensinne er kommet inn under den magiske 0,5 liter per mil-grensen i ADAC sine forbruksmålinger. Dette er også den eneste bensindrevne som greide kunststykket denne gang. Av diesel-bilene var det selvsagt noe flere som snek seg under 0,5 liter per mil: Volkswagen Lupo med sitt forbruk på 0,38 liter per mil, og Mercedes A-klasse CDI med et forbruk på 0,49 liter per mil.

Større motor -- høyere forbruk

Nå skal det jo sies at disse ovennevnte modellene er biler med temmelig beskjeden motorstørrelse. Av ADAC sine målinger ser vi en typisk trend, om enn ikke så veldig sjokkerende, at jo større motor som sitter i bilen -- dess høyere blir forbruket. Men også hos biler med like store (eller små) motorer, ser vi stor differanse i divstoff-forbruk.

Like store motorer -- også store forskjeller

Eksempelvis kan vi se på to modeller med like store motorer: en Daihatsu Cuore med 1,0-liters motor (og 56 hk) og en Suzuki Wagon R+ med samme slagvolum (men med 65 hk). Cuoren drar 0,54 liter bensin per mil, mens Wagon R+ drar av gårde 0,72 liter per mil. Med en årlig kjørelengde på 15.000 kilometer og en bensinpris på 9,0 kroner per liter, blir dette en differanse i årlige bensinutgifter på 2.430 kroner -- i Cuore's favør.

Ny målemetode gir høyere forbruk

Som du vil se av forbruks-listen, ligger de fleste av ADAC sine målinger over det forbruket som du får oppgitt av produsenten. Dette skyldes at ADAC har benyttet den nye målemetoden som blir obligatorisk ved tusenårsskifte. Denne metoden skiller seg fra den vi kjenner i dag ved at den tar med i beregningene det ekstra forbruket bilen bruker i oppvarmingsfasen. Utover dette er målingene gjort på autobahn, hvor man har vært oppe i 140 kilometer i timen, som er vanlig i Tyskland.

Husk: Forbruket avhenger også av deg

Tallene sier først og fremst noe om hvordan de forskjellige modellene sitt forbruk stiller seg i forhold til hverandre. Forbruket henger dessuten svært tett sammen med hvordan du kjører; altså hvordan du gasser, bremser og gearer; hvorvidt du har klimaanlegg i bilen som drar drivstoff, eller ballast på taket; og hvor mye vekt du drar på inne i bilen din. Vil du vite og lære mer om hva du kan gjøre for å få ned drivstofforbruket på bilen din, finner du flere nyttige artikler om dette i vår Biløkonomi-skole.

Tabellen er hentet fra den tyske interesseorganisasjonen for bileiere, ADAC. Her kan du se listen over forbruket hos bensinbilene, og her finner du listen over dieselbilene.