Jeep: 1.000 biler tilbakekalles!

Det er funnet en mulig feil i Cherokee som under spesielle forhold kan føre til at kollisjonsputene feilutløser. Over tusen biler i Norge innkalles nå til kontroll og utskiftning av enhetene.

Den norske importøren kan fortelle at dette gjelder en begrenset serie fra 1997 til 1999, og som er produsert i USA. I Norge gjelder dette i alt 1.020 biler, og disse aktuelle bilene vil bli kontaktet av importøren per post.

Kun under spesielle forhold

Den mulige feilen i styringsenheten til kollisjonsputesystemet kan føre til at lampen for kollisjonsputen ikke slukker - og at en eller begge kollisjonsputene feilutløser. Dette skal i følge den norske importøren kun være mulig under spesielle klimatiske forhold.

Et par tilfeller i Canada

Dette har skjedd ved et par tilfeller i Canada, hvor kombinasjonen ekstrem kulde og fuktighet, har ført til at kollisjonsputen har løst ut. Importøren er ikke kjent med tilsvarende hendelser i Norge.

Alle modellene som innkalles til inspeksjon, vil få skiftet ledningsnettet og styringsenheten - slik at det ikke skal oppstå kortslutninger på det elektriske systemet.