Foto: NHK World via YouTube
Foto: NHK World via YouTubeVis mer

Japanske biler: Hva vil nå skje?

Krisen i Japan har dyptgående konsekvenser, også for bilindustrien.

Først jordskjelv, deretter tsunami og nå atomkrise: Japan gjennomgår sin vanskeligste periode siden annen verdenskrig. Dette gjelder selvsagt også den mektige bilindustrien og alle bilprodusentene merker, i varierende grad, konsekvensene av katastrofetilstanden i landet.

Japan er en av verdens største bilprodusenter. I fjor ble det bygget 9,6 millioner biler hvorav cirka halvparten gikk til eksport.

Intakte fabrikker

Etter jordskjelvet og tsunamien som fulgte kunne produsentene berolige med at ingen av de viktigste fabrikkene hvor bilene settes sammen hadde fått alvorlige skader. Derimot har mange produsenter av deler og andre underleverandører blitt satt helt eller delvis ut av spill. Dessuten er personalsituasjonen kraftig påvirket av katastrofen og krisen som har fulgt. En av årsakene til at fabrikker er blitt stengt er at ansatte har fått reise og oppsøke/ gjenforenes med familie samt delta i redningsarbeidet.

Brudd på forsyningskjeden

Hovedproblemet de japanske bilprodusentene står overfor er naturligvis avbrudd i forsyningskjeden. Det hjelper ikke å ha en hel fabrikk hvis man mangler energi og/eller deler og/eller arbeidere som kan komme på jobb. På samme måte vil ødeleggelser ved eksporthavner skape problemer for utskipning av de bilene som faktisk kan produseres. De mest spektakulære bildene vi har sett relatert til bilindustrien er eksporthavnen i Hitachi, der 2.300 Nissan- og Infinitibiler ble knust og satt i brann da flombølgen skylte over havneområdet den 11. mars (se oppslagsbildet).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Områr seg

Toyota er den produsenten som er blitt hardest rammet. Dette er hybriden Auris ASD. Foto: Knut Moberg
Toyota er den produsenten som er blitt hardest rammet. Dette er hybriden Auris ASD. Foto: Knut Moberg Vis mer


I denne situasjonen har de fleste japanske bilprodusentene suspendert produksjonen for en viss periode. Årsaken er ikke bare et behov for evaluere situasjonen og legge kriseplaner i tillegg til velferdshensyn overfor de ansatte, som nevnt ovenfor, men kanskje først og fremst behovet for å lede elektrisk energi til mer livsviktige funksjoner i samfunnet, og da særlig redningsarbeidet i de hardest rammede områdene.

Produksjonen nede

I dag 16/3 var det kun Mitsubishi som var i produksjon. Toyota har forlenget produksjonsstansen til og med 22/3, når det gjelder Nissan er fire fabrikker stengt frem til 20/3, én åpner 17/3 og én 18/3. Suzuki har forlenget stansen frem til "minst 21/3", mens Subaru har suspendert produksjonen til og med 21/3. Både Honda og Mazda har også satt 21/3 som tidligste mulige dato for gjenoppstart av produksjon. Det er selvsagt ikke utelukket fra noen av produsentenes side at produksjonsstansen blir forlenget.

Uvisshet

Det er nettopp uvissheten som dominerer fortsatt, i tillegg til det kortsiktige behovet for mobilisering for redningsarbeid, opprydning og gjenoppbygging. Særlig viktig er det å få strategisk viktig infrastruktur på beina igjen. Med dette bakteppet er det ikke så rart at importørene av japanske biler til Norge ikke vil spekulere i hva som blir situasjonen om noen måneder.

Norske kunder får biler

En båt på vei over havet med biler til det europeiske markedet Foto: Wallenius Wilhelmsen
En båt på vei over havet med biler til det europeiske markedet Foto: Wallenius Wilhelmsen Vis mer


Vi har i dag ringt rundt til de fleste norske importørene av japanske biler, og komplettert med pressemeldinger som er kommet fra de fleste. Felles for de nevnte norske importørene er at ingen ser nevneverdige problemer med leveranser til norske kunder de nærmeste månedene. Den største av dem, Toyota, er også den som er blitt hardest rammet og som har måttet stenge delefabrikker grunnet jordskjelvet.

Når det gjelder Toyota-modellene som tilbys i Norge, dreier det seg imidlertid i hovedsak om modeller som produseres i andre land enn Japan. Dette er også tilfellet hva angår Honda og Nissan. Også importørene som får biler fra Japan er sikret god leveringsdyktighet de nærmeste ukene/månedene, både ved lagere og biler som er ombord på biltransportskip i sjøen og som ankommer om noen uker. Dette gjelder både Mitsubishi, Subaru og Suzuki. Mazda for sin del er blitt lite rammet generelt og kan se frem mot normal gjenopptakelse av produksjon så snart energisituasjonen forbedres. Den norske Mazda-importøren ser heller ingen problemer med leveringene på kort sikt.

Hva som blir situasjonen over sommeren hvis krisesituasjonen - og da særlig kjernekraft- og energikrisen generelt vedvarer/forverres er det selvsagt for tidlig å si noe om og det blir rene spekulasjoner.

Det er sannsynlig at vi bringer en oppdatering på dette i løpet av de neste dagene/ukene.