Internett i bilen blir det nye, store

Siste skrik i bilutstyr: Internett-tilknytning via GSM. Fordelene for deg blir mange, og heldigvis samarbeider store bilfabrikanter for å utvikle globale industristandarder for IT-systemer i bil. Nyheten regnes å komme på markedet om to-tre år.

Det nye årtusenet nærmer seg, og hva vi så på som science fiction-aktig for noen tiår siden blir hverdagsutstyr. Så også i bilen, hvor vi snart kan vente oss Internett-tilknytning via mobilnettet GSM – takket være utbedringene som følger GPRS-teknikken.

Globalt samarbeide – global kommunikasjon

Seks store bilfabrikanter dannet i oktober ’98 organisasjonen The Automotive Multimedia Interface Collaboration (AMIC). Organisasjonens mål er å etablere globale industristandarder for multimedia i bil, og selskapene som står bak initiativet er General Motors, Ford, Toyota, Daimler-Benz, Chrysler og Renault.

Bilselskapene ser for seg at flere hundre millioner kjøretøy kommer til å være fast tilknyttet til Internett via mobiltelefonnettet, melder svenske Dagens Nyheter.

Utbytterikt for deg

Internett-tilkobling fra bil kommer til å gi deg store fordeler når du ferdes på veien med online og oppdatert informasjon om:

 • Værmeldinger

 • Trafikkdata

 • Redningstjenester

 • Navigeringssystem

 • Kjøretøysovervåkning

 • Underholdning
 • I tillegg får du stort utbytte av at bilprodusentene samarbeider om industristandarder for utstyret.

  Programvare og utstyr

  AMIC jobber for at både programvare og datasystemer skal være standardiserte, slik at de kan flyttes fritt mellom biler fra ulike leverandører, skriver svenske Dagens Nyheter.

  Tidligere har det ikke vært effektivt å sende store mengder informasjon over mobilnettet. Takket være den nye pakkedatateknikken GPRS kan informasjon sendes raskere over GSM-nettet i fremtiden. Denne teknologien ventes å være på plass i nye biler allrede rundt år 2001-2002. Da kan bilister verden rundt kommunisere kontinuerlig med resten av verden via Internett – over mobilnettet.

  Det blir opp til bilindustrien hvor mye dataintelligens som plasseres i bilen og hvor mye som skal plasseres sentralt og være tilknyttet mobilnettet. Det forventes at bilindustrien kommer til å jobbe for at så mye intelligens som mulig plasseres utenfor kjøretøyet, slik at det blir billigere og enklere å oppdatere informasjon og oppgradere programmer i millioner av kjøretøy.

  I tillegg til ønsket om billig og enkel mulighet for kontinuerlig oppgradering av systemet, vil det også bli lagt vekt på at utstyr og systemer som legges inn i bilene skal ha lang levetid. Dette sikres gjennom en felles teknikkplattform – resultatet av et standardisert datanett – som skal sørge for at selv biler som blir eldre har nytte av IT-tjenestene.

  Bilindustrien sliter

  I 1996 ble det produsert 55 millioner lastebiler og personbiler på verdensbasis, men bare 51 millioner av disse ble solgt til en sluttkunde, i følge Dagens Nyheter.

  Siden markedet ikke vokser må bilindustrien søke nye markeder. Sånn sett blir IT-tilbud i bil et nytt trekkplaster som antagelig vis vil øke antall nybil-kunder.

  Øket sikkerhet?

  Utviklingen kommer forhåpentlig vis oss bilkjøpere og bilbrukere til gode. Det nye GPRS-systemet kan muligens øke sikkerheten på veiene. I tillegg til å gi vei-, vær- og trafikkmeldinger kan systemet for eksempel fjernovervåke bremseanlegget til lastebiler. Når systemet registrerer at en lastebils bremser begynner å bli slitt, kan verkstedservice bestilles automatisk. Slik kan vedlikehold utføres så effektivt og smidig som mulig.

  Så gjelder det bare da, at bilister vet å holde øynene på veien mens de kjører, og ikke fikler med det nye bilutstyret…