Interesseorganisasjonene uenige

Det er to interesseorganisasjoner for trafikkskoler i Norge, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) og Trafikkforum. De er uenige om hvorvidt strykprosenten bør offentliggjøres.

Siste gang vi vanlige forbrukere så statistikk over strykprosenten ved de enkelte trafikkskoler, var i 1998. Etter offentliggjøringen den gang brøt Vegedirektoratet inn og beordret alle trafikkstasjonene, som er de som sitter på statistikkene, om ikke å gi ut slike opplysninger for fremtiden.

Det er uenighet blant trafikkskolene om hvorvidt vi bør ha en offentlig kjent statistikk over strykprosenten til den enkelte trafikkskolen.

Trafikkforum: Viktig for kvalitetssikringen

Trafikkforum er en av de som helt siden Vegdirektoratet i 1998 la et lokk over alle slike opplysninger, har stått på for å få offentliggjort strykstatistikk for hver enkelt trafikkskole.
- Det vi ønsker er offentliggjøring av en reell strykstatistikk. Altså statistikk som skiller mellom godkjente og ikke godkjente elever, sier daglig leder i Trafikkforum, Alf Harstad.
Trafikkforum mener at en offentlig kjent strykstatistikk for den enkelte kjøreskole er et viktig måleinstrument for kvaliteten på den enkelte kjøreskolen.

ATL: Strykprosenten sier ikke noe om kvaliteten

ATL er ikke fullstendig enig med Trafikkforum, men i og for seg heller ikke fullstendig uenig.
- På de premissene som ligger til grunn i dag, gir ikke statistikk uttrykk for kvalitet, mener administrerende direktør i ATL, Leif N. Olsen. I dag kan eleven gå opp til førerprøven når han vil. Det er noe annet når dette kvalitetssikres med en kjøretentamen på trafikkskolene i forkant, slik som tidligere, fortsetter Olsen.
Han påpeker dessuten at det er påvist faktiske feil ved offentliggjøring tidligere, og at statistikken lett kan bli feil for små skoler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Olsen avviser imidlertid ikke at en offentlig kjent strykstatistikk ikke kan ha noe for seg, men sier at det setter betingelser til at det skilles mellom godkjent og ikke godkjent elev -- slik det har vært gjort ved Oslo Trafikkstasjon, og at man får en lik definisjon overalt.