Ingen holdningskampanjer

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Forsikringsselskapene er klar over at anonyme bulkere er et problem. Selskapene hevder også at de synes synd på egne kunder som blir utsatt for slike skader.Det ville derfor vært naturlig at selskapene gjennomførte holdningskampanjer der de oppfordret folk til å gjøre opp for seg etter parkeringsskader.

Ingen av skadeforsikrings-selskapene vi har vært i kontakt med har imidlertid planer om noe slikt. Heller ikke forsikringsselskapenes interesseorganisasjon, Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH), har planer om kjøre denne typen kampanjer.