Ingen hjelp ved parkeringsskader

I Sverige har de et eget forsikringsfond som hjelper deg ved parkeringsskader. I Danmark har de en egen forsikring som lar deg slippe egenandelen. I Norge må du betale selv.

<b>PARKERINGSSKADEN HADDE VÆRT BILLIGERE OM HAN HADDE VÆRT SVENSK:</b> I Sverige kan bileierne få noe av egenandelen ved parkeringsskader refundert av et forsikringsfond. I Norge må vi betale for reparasjonen selv, og vi får i tillegg bonustap. Foto: Per Ervland
PARKERINGSSKADEN HADDE VÆRT BILLIGERE OM HAN HADDE VÆRT SVENSK: I Sverige kan bileierne få noe av egenandelen ved parkeringsskader refundert av et forsikringsfond. I Norge må vi betale for reparasjonen selv, og vi får i tillegg bonustap. Foto: Per Ervland Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

To av tre stikker av fra parkeringsskader de er skyld i, og lar deg som bilfører sitte igjen med regninga. Det er virkeligheten i Norge. For dersom du ikke vet hvem synderen er, er det du som må ta skaden på din egen forsikring, og dermed er det du som må betale egenandel - i tillegg til at du får bonustap.

Det resulterer i at det er veldig mange som ikke reparerer skaden, eller at de reparerer skaden og betaler av egen lomme fordi det er mer økonomisk lønnsomt enn å ta det via forsikringsselskapet.

I våre naboland Sverige og Danmark er det derimot en annen situasjon og et annet system.


Slipper billigere unna

Ser vi over grensen til Sverige, har de noe som kalles Trafikkforsikringsforeningen (TFF). Den drives sammen av alle svenske forsikringsselskaper. En av oppgavene til denne foreningen er blant annet å betale erstatning for skader forårsaket av ukjente eller uforsikrede kjøretøy. Alle de svenske forsikringsselskapene betaler en slags "premie" til TFF, beregnet ut i fra antallet bilskadeforsikringer hvert selskap har.

«- Vi frykter at en ordning etter svensk mønster vil bidra til mer forsikringssvindel ved at mange kjøreskader meldes som påkjørselsskade»


– Tanken er at svenske forsikringsselskaper gjennom TFF tar et solidarisk ansvar for skader forårsaket av ukjente eller uforsikrede kjøretøy, forteller Tomas Nelander, skade- og forretningsspesialist i det svenske forsikringsselskapet Folksam til DinSide.

Han forteller at dersom en bil blir påført en parkeringsskade i Sverige så kan TFF hjelpe med å betale en del av egenandelen.

– For at TFF skal erstatte en del av egenandelen kreves det imidlertid at bileieren kan vise til når skaden har inntruffet (dato og tid), hvor skaden inntraff (skadepass), samt bileieren må styrke sine opplysninger ved hjelp av et vitne som enten kan bekrefte at bilen var uskadd da den ble parkert eller at den var skadd da den skulle hentes, sier Nelander.

Dersom bilisten kan svare på disse spørsmålene, og i tillegg har et vitne, så betaler TFF mellomlegget på kundens egenandel og 2.040 svenske kroner. 2.040 svenske kroner er laveste egenandel som bileieren alltid må betale.

– Dette gjelder kun skader som har inntruffet i Sverige og som er påført svenske kjøretøy. Dersom en bileier ikke kan oppfylle disse kravene, betaler vi skaden med avdrag for kundens vanlige egenandel - men kunden slipper som regel bonustap, forteller Nelander til DinSide.

KALKULATOR:
Her finner du billigste bilforsikring

Danskene skiller seg på ett punkt

Ifølge Jan Hjartan Sørensen i Gjensidige Forsikring i Danmark, er det de samme regler i Danmark som i Norge, med ett viktig unntak:

– Vi tilbyr imidlertid en forsikring, som heter "utvidet friskade", som dekker skader som har skjedd mens man står parkert. Forsikringen koster cirka 800 (danske) kroner per år, og gjør at man slipper unna både selvrisiko og bonustap, forteller Sørensen til DinSide.

Ønsker ikke svenskeordning til Norge

– Sverige er etter det vi kjenner til det eneste landet i Europa hvor forsikringsselskapene i tillegg til å dekke skade på fast eiendom og person også dekker skade ved påkjørsel av parkert bil. Vi frykter at en ordning etter svensk mønster vil bidra til mer forsikringssvindel ved at mange kjøreskader meldes som påkjørselsskade, sier Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) til DinSide.

Slik får svenske førere rabatt for å kjøre forsiktig

Han sier videre at norsk forsikring er på linje med minstekravene i EUs femte motorvogndirektiv, det vil si at parkeringsskader dekkes når det samtidig har oppstått en ikke uvesentlig personskade.

– Vi synes ikke Norge bør gå imot resten av Europa på dette området, sier Osland.

I Norge får man dekket parkeringsskade uansett dersom man har vognskadeforsikring (kasko).

– Har man ikke tegnet kaskoforsikring er det heller ikke rimelig å kunne kreve kaskoerstatning, sier Osland.

Det koster deg ingenting å reparere steinsprutskader på frontruta, hverken i egenandel eller tapt bonus! Her kan du se hvordan glassverkstedene fikser skaden, og hvorfor det egentlig er gratis.

Den store forskjellen

Vi har også en Trafikkforsikringsforening i Norge , som er en fellesordning som dekker skader forvoldt av ukjent, utenlandsk og uforsikret bil. Men i Norge dekker Trafikkforsikringsforeningen utelukkende skader forårsaket på personer og fast eiendom, og altså ikke andre biler. Det er her den store forskjellen er mellom norsk og svensk ordning.

Ingen ny ordning i sikte

Hverken If eller Gjensidige i Norge, som er blant de største på bilforsikring her til lands, kan se for seg en liknende løsning i Norge som den i Sverige eller i Danmark.

– Nei, vi har ikke tilbud om noen ekstra forsikring mot skader forårsaket av andre bilister som stikker av etter å ha kjørt på bilen din. Ikke annet enn den tradisjonelle kaskoforsikringen, sier Jack Frostad, informasjonsdirektør i If.

– En forsikring som skal dekke parkeringsskader der andre bilister har stukket av måtte være en forsikring uten egenandel og uten bonustap for at den skulle skille seg ut fra vanlig kaskoforsikring. Jeg vil tro det knytter seg stor usikkerhet til hvordan et slikt produkt skulle prises. Vi vet jo ikke hvor stort dette problemet er, fortsetter Frostad.

Heller ikke Gjensidige har en ekstraforsikring som den i Danmark.

– Det er ikke vurdert nye løsninger innenfor dette temaet. Grunnen ligger hovedsaklig i manglende mulighet for dokumentasjon og kontroll av skadeårsak og hendelsesforløpet for slike skadetyper, sier Arne Voll i Gjensidige i en e-post til DinSide.

– Skjer det noe på dette feltet fremover, med tanke på parkeringsskader?

– Nei, ikke i dag, og ikke på initiativ fra Gjensidige Forsikring, sier Voll.

Misfornøye med oppgjøret? Det er ikke alltid kunden får rett, selv om han klager