Ikke lov å parkere på tvers

Elbiler er velsignet med en rekke privilegier i trafikken. Men verken elbiler eller andre minibiler har lov til å parkere på tvers.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Er du blant dem som tror at minibiler har lov til å parkere på tvers i norske gater? Da er du ikke alene. Også redaksjonen i DinSide Motor levde inntil nylig i den tro at biler kortere enn 2,5 meter hadde dette privilegiet.

Og det er kanskje ikke så rart. På elbilprodusenten Elbil Norges nettsider kan vi blant annet lese følgende om bilmodellen Buddy: "Den er under 2,5 meter lang, kan parkeres på tvers og ...". I tillegg har en rekke norske medier formidlet den samme påstanden.

Kun på torv og spesielle gater

Riktignok finnes det en åpning for lovlig tverrparkering på torv og i ekstra brede gater. Men i gater med normal bredde er tverrparkering i praksis forbudt her i landet.

Forbudt på oppmerkede plasser

ILLUSTRASJONSFOTO: Per Ervland
ILLUSTRASJONSFOTO: Per Ervland Vis mer


Gater med oppmerkede plasser reguleres av Parkeringsforskriftens paragraf 9.1,"Plassering av kjøretøy": "Kjøretøyet skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes."

Trafikketaten i Oslo kan informere om at oppmerkede parkeringsfelt normalt er 2,0 meter brede. Og fordi alle biler som selges her i landet er lengre enn 2,0 meter, vil man bryte med nevnte forskrift om man parkerer på tvers.

Vanligvis forbudt i uoppmerkede gater

Men hva med gater uten oppmerkede parkeringsplasser? Slike gater reguleres av Vegtrafikklovens paragraf 3, "Grunnregler for trafikk": "Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen."

Ifølge Trafikketaten skal det svært lite til for å rammes av denne paragrafen i sammenheng med parkering på tvers.

Forstyrrelse og farlige situasjoner

- I utgangspunktet vil all parkering som fører til tvungen hastighetsreduksjon eller endret manøvrering innebære en unødig forstyrrelse, opplyser Anne Sofie Durkis, seksjonsleder informasjon i Trafikketaten.

Hun kan opplyse at tverrparkerte biler ofte skaper forstyrrelser i trange Oslo-gater.

- I tillegg oppstår det lett fare når man skal manøvrere ut og inn på tvers av kjørebanen, opplyser Durkis.

Fortauet ingen løsning

Hva mener du?

Burde det være lov til å parkere biler på tvers? (Avsluttet)
Ja, biler kortere enn 2,5 meter burde kunne parkeres på tvers.(49%) 1490
Nei(37%) 1118
Ja, alle biler burde kunne parkeres på tvers.(14%) 412
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Det er heller ingen løsning å ta deler av fortauet i bruk for å unngå at tverrparkerte biler skal stikke hekken eller snuten ut i veibanen.

- Biler som stikker inn over fortauet vil ofte være til hinder for blinde og svaksynte. Disse skal ha mulighet til å bruke fortauskanten for å orientere seg med stokk, opplyser Harald Gjelsvik, juridisk seniorrådgiver i Statens Vegvesen Vegdirektoratet.

Også den som tar fortauet i bruk vil derfor bryte mot Vegtrafikklovens paragraf 3, noe som i sin tur gir grunnlag for utstedelse av parkeringsgebyr.

Kilde: lovdata.no, Trafikketaten, Statens Vegvesen Vegdirektoratet