Ikke blend!

Det er utvilsomt mye dårlig vær i Norge, men enkelte bilførere er for pessimistiske. For selv når himmelen er opplyst av stjerner, tror mange at tåka ligger tett.

I allefall dersom man ser på lysbruken. De er overalt; på de mest øde veistumper, på motorveien, i byen eller på landet - disse blendende bilistene som bruker tåkelyset uten grunn.

Du blir lurt!

Mange som bruker tåkelys sammen med nær- og fjærnlys tror at tåkelyset gir bedre sikt i mørke. Det er feil. Faktisk får du dårligere sikt ved å bruke tåkelys sammen med nær- og fjærnlys. Grunnen er at det kraftig opplyste feltet rett foran bilen lurer øynene dine slik at nattsynet blir dårligere.

Tåkelys blender

Men også møtende bilister blir blendet av ditt tåkelys. I følge en undersøkelse utført av Veg- og Transportforsknings instittuttet i Sverige, blender tåkelys brukt i kombinasjon med nærlys så kraftig at siktstrekningen til den møtende bilisten ble redusert med 16 prosent. Det betyr at siktstrekningen din reduseres med drøye 10 meter, dersom bilen din oppfyller kravene. 10 meter som kan inneholde alt fra fotgjengere til parkerte biler eller en elg på vei ut i kjørebanen...

Resultatene i undersøkelsen var så oppsiktsvekkende at lovverket i Sverige ble endret, nå er det bare lov å kjøre med tåkelys i kombinasjon med parklys.

Slik bruker du lysene riktig

Ikke blend!

Hva er så vitsen med disse lysene som bare sørger for å blende andre og gi deg dårligere nattsyn? Svaret er enkelt; tåke- og kurvelys skal bare brukes når det er tett tåke eller snødrev eller når veien er ekstremt svingete. Det er ulovlig å kjøre med kombinasjonen tåkelys og nærlys tent samtidig i Norge - også når det er lyst. Vegtrafikkloven sier nemlig at en bil skal ha to kjørelys, tenner du både nærlys og tåkelys blir det fire - og det er to for mye.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I dagslys har du imidlertid anledning til å kjøre med tåkelys i kombinasjon med parklys - også i klarvær.

Hva med tåkebaklys?

Det er ikke bare tåkelys som blender og irriterer. Vi har vel alle ligget bak en bilist som har skrudd på tåkebaklyset - av redsel for ikke å bli sett. Tåkebaklyset skal man ikke bruke klarvær, det skal kun tennes når det er så tett tåke at man kan risikere å ikke bli sett med de vanlige baklysene tent. Lyset fra tåkebaklyset er så sterkt at det blender bilene som ligger bak, husk derfor å slå det av dersom noen tar deg igjen - selv i tett tåke.