Hydrogen

BMW Hydrogen 7 (V12 forbrenningsmotor)
BMW Hydrogen 7 (V12 forbrenningsmotor) Vis mer


De fleste miljø-eksperter er enige om at hydrogen er fremtidens drivstoff. En hydrogenbil gir i teorien ingen lokale utslipp overhodet. Ikke nok med det - hydrogenbilen slipper heller ikke ut CO2.

Nå skal det riktignok understrekes at hydrogen kan fremstilles på flere ulike måter - deriblant ved hjelp av fossil energi, noe som gir CO2-utslipp. Fordelen er at CO2-utslippene da er konsentrert til én enkelt fabrikk og at utslippene dermed potensielt er langt lettere å rense. I teorien er det også fullt mulig å fremstille hydrogen (gjennom elektrolyse av vann eller fra naturgass) ved hjelp av fornybare energikilder, noe som eliminerer CO2-utslippene.

Energibærer

Ifølge ekspertene er hydrogen ingen energikilde, men en energibærer. Dette i likhet med elektrisitet. Energi-innholdet er relativt lavt og for å få en respektabel mengde energi ut i andre enden må hydrogenet lagres på én av tre måter: Det vanligste er å oppbevare hydrogen som trykksatt gass (ved flere hundre bar). Hydrogen kan også lagres flytende (som ekstremt kald) eller som metallhydrid.

Forbrenning og brenselcelle

Mazda RX-8 Hydrogen (wankel forbrenningsmotor)
Mazda RX-8 Hydrogen (wankel forbrenningsmotor) Vis mer


I utgangspunktet finnes det to helt ulike tilnærmingsmetoder når vi snakker om hydrogen i bil. Hydrogen kan nemlig fungere som drivstoff både for tradisjonelle forbrenningsmotorer og brenselcelle-motorer. Førstnevnte er relativt ukomplisert og flere bilprodusenter har laget forbrenningsmotorer tilpasset hydrogen. Noen av disse motorene finner vi i BMW 7-serie, Mazda RX-8 og ombygde utgaver av Toyota Prius.

Brenselcelle-motoren omdanner hydrogen til elektrisk strøm og er langt mer komplisert. Riktignok foreligger det en rekke prototyper fra flere produsenter, men de fleste eksperter er enige om at det vil ta mange år før den første brenselcelle-bilen settes i serieproduksjon.

Komplisert infrastruktur

Også infrastrukturen er en utfordring. For det første er hydrogen et eksplosivt og potensielt svært farlig grunnstoff. I gassform må hydrogen lagres under svært høyt trykk - i væskeform må det lagres svært kaldt. Derfor forskes det mye på å binde hydrogen til andre materialer, såkalt metallhydrid.

Én stasjon

Uansett, før hydrogen-alderen er her, må det gjøres store investeringer på infrastruktur-siden. I Norge finnes det foreløpig kun én hydrogenstasjon. Denne åpnet nylig og befinner seg i Stavanger.

Sammendrag: Hydrogen

  • Ingen personbiler i ordinært salg (men flere småserie-biler og mange modeller under utvikling)
  • Én pumpe i Norge (Stavanger, Statoil)
  • Les om de alternative ikke-fornybare drivstoffene her.