Hybridsystemets bestanddeler - skjematisk fremstilt