Hva betyr dette for deg?

Nå kan diesel snart bety både pose og sekk. Heldigvis. For mens dieselsalget koker, både i Norge og resten av Europa, er ikke alt bare fryd og gammen i dag. Les hva:


En årsak til den store dieselpopulariteten for tiden, er kanskje aller mest den fine motorkarakteren og det lave drivstofforbruket. Det siste fører igjen automatisk til lavt CO2-utslipp. Og lav CO2 kommer igjen til å premieres i form av lavere bilavgifter i de fleste europeiske land. I Norge antagelig fra årsskiftet.

Nå: God på CO2, dårlig på NOx

Hva betyr dette for deg?


Men. Det er et stort men. Foreløpig har dieselmotorene en ulempe av diskutabel betydning sammenliknet med bensinmotorer; de slipper ut atskillig mer NOx. Mens utslippet av CO2 som kjent påvirker klimaet i verden, er det NOxen som skaper helseproblemer i tettbebygde strøk.

Dette er NOx

NOx er en samlebetegnelse for gassene nitrogenoksid, NO, og nitrogendioksid, NO2. Kildene til utslipp av NOx er først og fremst forbrenning av fossilt brensel i industri, offshore, og bil- og båttrafikk. NO2 gir økt forekomst av ulike typer luftveislidelser. I de store byene er det i hovedsak NO2 og svevestøv som utgjør den største risikoen for helseskader ut i fra dagens viten. NO2 bidrar også til dannelse av ozon nær bakken. Det får konsekvenser for vegetasjon og materialer

Så gæli er NOx

Hva betyr dette for deg?


Nei, det kriges ekspertene faktisk litt om. Ingen er i tvil om at det er skadelig for helsen. Og på den ene side er det et faktum at en moderne dieselmotor slipper ut mange titalls ganger så mye NOx som en tilsvarende bensinmotor (
På den annen side slipper ikke moderne bensinmotorer ut særlig NOx i det hele tatt - ergo er også utslippet fra dieselmotorene lite. Og i hvert fall om man sammenlikner utslippene fra en ny dieselmotor med en fem til ti år gammel dieselmotor.
Med andre ord ville det vært kritisk om vi fikk en høy andel gammeldagse dieselbiler fykende rundt i Oslo. De nye dieselbilene, som det nå selges mye av, skader derimot langt mindre. (Se linker til tabell for oversikt, og hva Nasjonalt Folkehelseinstitutt sier om saken).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Snart: Pose og sekk?

Og - kommer i tillegg Hondas snart på banen med sin nye teknologi, da kan vi får dieselbiler som er både CO2- og NOx-snille - altså vennligere mot miljøet både lokalt og globalt.
Forholdet mellom diesel og bensinbiler i dag, og ikke minst forskjellen til 10 år gamle biler, kan du lese i Tabell med forbruk, CO2 og NOx.