Hørselsskadd av kollisjonsputer

Kollisjonsputen skal verne menneskekroppen mot skader. Men den kan også påføre oss skader, skal vi tro en britisk studie. Smellet som oppstår når kollisjonsputen utløses, skal nemlig være så kraftig at det kan føre til hørselsskader og vedvarende øresus.

Studien er utført av vitenskapsmenn fra Universitetet i Leeds og fra forskningssenteret for Trafikksikkerhet i Storbritannia. Den er publisert i siste nummer av fagtidsskriftet "British Medical Journal". Her refereres det til to faktiske tilfeller hvor mennesker er blitt påført hørselsskade som følge av smell fra kollisjonsputer i lavhastighets-ulykker.

150-170 decibel

En kollisjonspute kan produsere et smell på en lydstyrke på mellom 150-170 decibel når den løses ut. Hvor intens lyden blir, er avhengig av flere faktorer, som størrelsen på bilen, hvor mange personer som sitter i bilen, ventilasjon, størrelse på -og antall kollisjonsputer; og utløsningshastigheten. I følge studien kan man påvise hørselssvekkelser og vedvarende øresus (tinnitus) som følge av smellet fra kollisjonsputen. Hvorvidt man faktisk får hørselsskader, avhenger av impulsens varighet og selvfølgelig av lydstyrken.

Smerteterskel 130 decibel

Mennesket har en smerteterskel på 120-130 decibel når impulsen er langvarig. En kortvarig lydimpuls er umiddelbart skadelig ved 140 decibel. Lyden fra kollisjonsputen skal i følge den britiske studien ha en varighet på 0,1 sekund.
-Dette skulle kunne sies å være skadelig uansett, sier ingeniør Arne Sundby ved Audiologisk poliklinikk ved Ullevål Sykehus. Overlege ved Audiologisk poliklinikk, Jarle Aursnes, kommenterer at hvis det blir en hørselsskade av dette, blir det en veldig liten skade; men at det selvsagt kan gi tinnitus.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Ikke registrert i Norge

Overlege Jarle Aursnes sier at han ikke har hørt om liknende tilfeller som dette i Norge. I den britiske studien påpekes det også at det er registrert svært få slike tilfeller, men de stiller spørsmål til om eventuelle hørselsskader som oppstår som følge av smellet fra en kollisjonspute, kanskje heller blir tilskrevet andre aspekter ved ulykken. De spår også at vi vil få se flere slike registrerte hørselsskader i tiden fremover, etter hvert som antall kollisjonsputer i bilen øker, og spesielt etter hvert som sidekollisjonsputene blir mer vanlige, siden disse utløses nært opptil øret.

Tilfellene

De faktiske tilfellene referert i den britiske studien, er av en 38 år gammel kvinne og en 68 år gammel mann. Den amerikanske kvinnen kolliderte i 32 km/t og ble truffet av kollisjonsputen mot høyre øre. Etter ulykken fikk hun svekket hørsel på høyre øre, samt vedvarende øresus(tinnius). Den 68-årige mannen kolliderte i 24 km/t, og også hos han ble det målt svekket hørsel, og han klaget på øresus. Ingen ble påført andre skader i ulykken.