Hjem igjen: Toll og norske skilter

Når du kommer ut av fergen, alternativt passerer Svinesund, kjører du inn i rød sone i tollen og forteller at du har kjøpt bilen i utlandet.

Hjem igjen: Toll og norske skilter

I tollen viser du fram pass, utførselserklæring, faktura og vognkort, og får utlevert et tollpass. Tollpasset innebærer tillatelse til å kjøre bilen i Norge og gjelder fra en til tre dager. Deretter tar du med de samme papirene, setter kursen for nærmeste trafikkstasjon og kjøper norske prøveskilter.

Payday 1

Dermed er det tid for å fylle statskassen og du oppsøker ditt lokale tollkammer. Husk å ta med deg legitimasjon, vognkort, eierbevis, kjøpsfaktura/kjøpekontrakt, tollpass, norske prøveskilter og - ikke minst - penger. Norske tollmyndigheter tillater deg faktisk kun å betale 30.000 kroner med kredittkort. Derfor må du i tillegg ha med sjekk eller kontanter. Tolleren regner ut hva du må betale i merverdiavgift/tollavgift, skrur av de tyske skiltene, returnerer utførselserklæringen til Tyskland og gir deg skjemaet "Melding til fortolling/registrering".

Moms på moms

Hvis du har kjøpt en firma- eller leasingbil, vil du etter en stund få returnert pengene du betalte i merverdiavgift i Tyskland. Og her kommer et viktig poeng: Når du betaler tollavgift, betaler du nemlig merverdiavgift også for den tyske merverdiavgiften. Når du får tilbake den tyske merverdiavgiften, har du også rett til å få tilbakebetalt den delen av den norske merverdiavgiften som gikk med til å dekke den tyske. Det vil si at norske tollmyndigheter skylder deg 24 prosent av den summen du fikk tilbakebetalt fra Tyskland.

Payday 2

Så er turen kommet til finalen - kontroll, betaling av engangsavgift, registrering og norske skilter. Du bestiller time hos biltilsynet og tar med deg papirene du fikk fra tollvesenet, vognkort, eierbevis, legitimasjon og eventuelt ECE-bekreftelsen. Hvis du har tid, kan det lønne seg å montere sideblinklys på bilen før du møter opp hos biltilsynet. Dermed slipper du mangellapp. Hos biltilsynet betaler du engangsavgift. Hvis bilen ble godkjent, er den nå lovlig å kjøre i Norge.

Har du klart å følge med på alt dette? Ja, da kan du faktisk bli din egen bilimportør. Lykke til!

Du finner detaljene rundt engangsavgift, tollverdi og merverdiavgift her.