Her syndes det mest - og minst.

Prikkoversikt
DistriktAntall sakerAntall prikkerAntall brevPrikker i snitt
Oslo4 0196 71581,67
Østfold2 9654 19201,41
Follo3 6925 20151,41
Romerike10 87015 091111,39
Hedmark6 2649 03641,44
Gudbrandsdal1 8882 74801,46
Vestoppland2 3183 43211,48
Nordre Buskerud1 9072 91001,53
Asker & Bærum3 8765 20431,34
Søndre Buskerud3 1654 56111,44
Vestfold7 06710 04731,42
Telemark4 2746 34951,49
Agder6 4988 94551,38
Rogaland8 29811 18981,35
Haugaland og Sunnh.1 9472 70741,39
Hordaland8 22111 51741,40
Sogn og Fjordane1 7022 49621,47
Sunnmøre1 2211 78211,46
Nordmøre og Romsdal1 4121 96011,39
Sør-Trøndelag4 5406 66971,47
Nord-Trøndelag2 3363 40721,46
Helgeland59987201,46
Salten1 4872 20901,49
Midtre Hålogaland1 2201 75601,44
Troms1 3152 04211,55
Vestfinnmark46568501,47
Østfinnmark30047401,58
Svalbard0000,00
     
Totalt 93 866134 196761,43
Brev sendes ut når du oppnår 6 prikker. Har du 5 prikker og får ytterligere 2, får du også brev.