<b>KONTAKT DEM:</b> Er du i tvil, bør du kontakte politiet. Foto: Wemunn Aabø/Politidirektoratet
KONTAKT DEM: Er du i tvil, bør du kontakte politiet. Foto: Wemunn Aabø/PolitidirektoratetVis mer

Her står UP i påsken

Utrykningspolitiet håper på en rolig påske. Det håper vi du tar hensyn til. (Vi har ingen lesere å miste.)

Utrykningspolitiet vil også denne påsken følge nøye med på trafikken, og på sin Facebook-side legger de også ut hvilke strekninger som blir spesielt prioritert.

I tillegg til å sørge for at trafikken glir så jevnt som mulig, er formålet selvsagt å forebygge lovbrudd som fører til alvorlige ulykker med drepte og hardt skadde.

- Dette gjør vi gjennom et godt samarbeid med politidistriktene og Statens vegvesen, sier UP-sjef Runar Karlsen på Facebook, og presiserer:

- UP kommer til å gjennomføre mange kontroller gjennom hele påsken. Vi vil særlig prioritere kontroll av hastighet, både som stasjonære kontroller, men også gjennomsnittshastigheter med både uniformerte og sivile biler.

Du er herved advart, kjør pent og slapp av. Du kommer fram til slutt.

Ikke bare fjellveiene!

Grensetrafikken er også stor i påsken, og spesielt skjærtorsdag er beryktet for de årlige harryturene. Husk da at det norske og svenske politiet samarbeider, så her gjelder det å oppføre seg.

UP kommer også til å opprettholde kontrollaktiviteten på de ordinære strekningene. Hvis du tror at du kan råkjøre trygt i de store byene kan du altså få deg en sur overraskelse.

Detaljert oversikt over de største UP-distriktene

All informasjonen er fra UPs Facebook-side.

 • Follo og Østfold: Onsdag 20.4 har UP storkontroll på E-18 Svartskog i Oppegård. Kontrollstedet er et egnet sted for både hastighet, og russjekk.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Skjærtorsdag 21.4 vil deler av kontrollaktiviteten foregår på E6 Svinesund, i Haldenområdet. Denne dagen er en stor handle-/utfartsdag for svenskehandel, med mye ungdomstrafikk og noe fyll og bråk fra disse. (Se for øvrig første del av denne artikkelen om samarbeidet med svensk politi.)

  Lørdag 23.4 (påskeaften): UP konsentrerer seg om ruskontroll på Rv. 156 i Ås, Vinterbro. Kontrollstedet er velegnet i forhold til å fange opp rusede bilførere.

  - Promillekjørere blir tatt hver gang vi har kontrollaktivitet her.

  Søndag 24.4 (1.påskedag): Trafikkovervåking på E6, E-18 i forbindelse med påskeferiens avslutning.

  Mandag: 25.4 (2. påskedag): Trafikkontroll E-18 Svartskogtoppen i Oppegård fart/rus/atferd, samme sted som onsdag 20.4. Videre har UP en sivil/videobil som overvåker E6, E18 sett i forhold til stor trafikk og uvettig kjøring.


 • Romerike, Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland:
  Selv om påsken er svært sen i år, forventer Utrykningspolitiet stor påsketrafikk på Romerike, Hedmark og Oppland også i år. Regionen har mange store hytte-, turist- og skianlegg, som erfaringsmessig tiltrekker seg store mengder turister. Kontroll av fart, rus, verneutstyr og aggressiv kjøring er en viktig del av virksomheten også i påsken. Samtidig vil flere av utfartsdagene ha så stor trafikktetthet på de fleste veistrekningene, at avviklingen i seg selv vil være en utfordring. Først og fremst er det hendelser langs veien, - trafikkuhell, motorhavari og uforutsett stans som vil kunne hindre trafikkflyten og derfor er det en viktig oppgave for UP å ha en beredskap som gir kort utrykningsvei til eventuelle hendelser, slik at de kan bistå med å få trafikken i gang igjen så fort som mulig.

  - Vi vil bli betraktet som tilstedeværende og hjelpende, men også som riset bak speilet for de som ikke klarer å tilpasse seg trafikkbildet på en brukbar måte.

  Noen dager er det helt umulig å unngå kø, og da er det viktig å holde sin plass i køen og holde avstand til bilen foran. Samtidig er det viktig å følge på bilen foran, slik at trafikkflyten blir best mulig. Vær obs på at feil eller overlasting av bilen påvirker kjøreegenskapene, og selv om det er sen påske, kan føreforholdene være varierende.

  Vent derfor med å legge om til sommerdekk, dersom du skal til fjells.

  Påsken er en tid hvor alkoholinntaket hos mange er høyere enn ellers i året, og det er derfor viktig å avpasse alkoholinntaket etter behovet for å kjøre bil dagen etter.

  Utrykningspolitiet vil i første rekke konsentrere sin aktivitet til hovedveiene i denne perioden. Dette gjelder først og fremst følgende veistrekninger: E6, Oslo- Nord-Gudbrandsdal. Rv 2 Kløfta- Sverige, Rv 3 Elverum-Nord-Østerdal, RV 25 Trysilveien, RV 4 Nittedal-Gjøvik og E16 Begnadalen-Valdres. Prioritet på fart- og ruskontroller på vei til og fra de mest kjente skisentrene og turistanleggene, spesielt under helligdagene.

  UP ser for seg følgende spesielle utfordringer:

  Fredag og lørdag i palmehelga, samt onsdag før skjærtorsdag

  UP forventer stor trafikk nordover fra Oslo og inn i Hedmark. Avviklingen vil påvirkes av veianleggsområdet langs E6 på Øvre Romerike og det kan påregnes lange køer. Vurder derfor alternative kjøreruter. (Eksempelvis tar det normalt ikke mer enn cirka 20 minutter ekstra reisetid med å velge omkjøringsveien via Rv. 2 til Skarnes og derfra Rv. 24 til Stange. Det spares raskt inn igjen i en stillestående kø. For de som skal til Gudbrandsdalen vil Rv4 via Hadeland og Gjøvik være et godt alternativ.)

  Via Vegtrafikksentralen har UP et samarbeid med ulike radiostasjoner som fortløpende gir orientering om trafikksituasjonen.

  Skjærtorsdag:
  Det forventes stor trafikk på Rv. 2 og Rv. 24 til/fra Sverige denne dagen.

  1. påskedag.
  Det forventes meget stor trafikk langs alle hovedveier mot Oslo. Størst er utfordringen på E6 fra Espa til Gardermoen. For å avhjelpe dette må trafikanter som kommer RV 3 fra Østerdal/Trysil påregne å bli regulert via Rv. 24 til Skarnes og derfra langs Rv. 2 til Kløfta, store deler av dagen. Det er ønskelig at flest mulig som kommer kjørende fra Gudbrandsdal velger Rv. 4 fra Mjøsbrua via Hadeland til Oslo. P4 og NRK P1 vil ha fortløpende trafikkinformasjon.

  Uten en slik regulering vil E6 til enkelte tidsrom ha en samlet trafikkmengde på 1.800-2.200 kjøretøy per time. En vanlig tofelts vei vil normalt kunne avvikle fra 12-1400 biler i timen. Nå er dette vesentlig redusert pga veiarbeidsområdet fra Minnesund og sørover. Trafikken vil således stoppe helt opp og det vil ta lang tid å få avviklingen i gang igjen, dersom omregulering ikke blir iverksatt. Og skulle du høre at trafikken flyter bra på E6, så skyldes det at reguleringen virker, sier UP.

  2. påskedag:
  Det forventes ikke spesielle problemer med avviklingen denne dagen, med mindre spesielle hendelser skulle oppstå.

 • Asker og Bærum, Søndre- og Nordre Buskerud:
  UP-distriktet følger særlig trafikken på Rv. 40 og Rv 7, altså Numedal og Hallingdal. På utfartsdagene er særlig fart og atferd man konsentrerer seg om, mens man i selve påskedagene også har en utstrakt ruskontrollaktivitet i områdene rundt de populære vintersportsstedene. Trafikkbildet i disse områdene er meget sammensatt og byr på ulike utfordringer, derfor et særlig fokus her.
 • Vestfold og Telemark:
  Påsken er normalt en av de aller største utfartsperiodene i Vestfold og Telemark, som har populære destinasjoner både på fjell og ved sjø. Ikke minst forventer vi at en del vil benytte den sene påsken til å åpne hyttesesongen ved sjøen. For disse vil det være helt uproblematisk og fornuftig å legge om til sommerdekk før påske. Det kan være fornuftig å planlegge riktig tid for avreise både til påsketuren og hjem igjen. Om du kan - unngå fredag ettermiddag før palmehelgen, onsdag ettermiddag før skjærtorsdag ut, og 2.dags ettermiddag hjem igjen. Da vil du sannsynligvis også unngå kø.

  UP-distrikt 4 vil særlig prioritere E-18 - E-134, Rv. 32, 36, 38 og 40 i forbindelse med påskeutfart- og hjemreise, men lover å dukke opp også andre steder. Fart og rus vil bli prioriterte kontrolltema.


 • Agder og Rogaland:
  Her vil UP-mannskapene ha spesielt fokus på Rv.9 til Hovden, samt Rv.41 og 42 fra Arendal mot Gautefall og Vrådal. Tilstedeværelse på Rv.402 fra Kristiansand mot Gautefall og Vraadal.

  I Rogaland er det særlig Rv. 45 mot Sirdal UP vil overvåke i disse dagene. Samtidig stor oppmerksomhet på E18 og E 39 med fokus på høy fart og farlige forbikjøringer.

  - Vi har normalt ingen store utfordringer m.h.t. trafikkavvikling, den flyter greit.

 • Haugaland og Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane:
  Til tross for sen påske og meldinger om snøen som smelter bort, forventer Utrykningspolitiet stor påsketrafikk på Vestlandet. Kontroll av fart, bruk av verneutstyr og at bilfører er edru er prioriterte kontrolltiltak. Utrykningspolitiet vil benytte både uniformerte og sivile patruljer, og prioritere E 134 Åkrafjorden mot Seljestad og Røldal. Dessuten vil de være til stede på E 16 fra Bergen til Oppland grense og på Fv 7 fra Bergen til Hardanger, samt overvåke trafikken på E 39 langs kysten (her hovedsaklig med sivile biler).

  Fredag og lørdag i palmehelgen, samt onsdag før skjærtorsdag:
  - Fra Bergen forventer vi stor trafikk spesielt østover på E 16 og på RV 7. Data over trafikkmengde fra Statens vegvesen viser at spesielt fredag mellom kl. 15 og 1900 vil det være stor trafikk på E 16. På Voss vil trafikken avta noe, det samme vil skje på Oppheim for avkjøring til Myrkdalen og Vikafjellet. I de siste årene har mange bergensere etablert seg på Fillefjell og i Hemsedal. Det må derfor påregnes en del trafikk også videre østover. Kvamskogen på FV 7 er et gammelt hytteområde og utfartssted for bergenserne. Også her kan en forvente stor trafikk disse dagene. Lørdag vil igjen mange være på veien, spesielt i mellom kl. 11 til 1500 med en topp kl. 1200.

  E 134 langs Åkrafjorden i Hordaland benyttes av mange trafikanter fra Haugesund og Stavanger for å nå fram til sitt feriested på fjellet. De fleste skal til Seljestad/ Røldal, men mange kjøre også denne veien for å komme til Hovden øverst i Sætersdalen. Det forventes også betydelig trafikk på E 39 langs kysten og fergene kan følgelig bli en flaskehals med en del venting, særlig på sambandet Arsvågen - Mortavika i Rogaland og Opedal – Lavik i Sogn og Fjordane.

  Også onsdag før Skjærtorsdag må en påregne stor trafikk på veiene nevnt over. En må påregne noe kø, men med mindre det oppstår stans pga uhell antar Utrykningspolitiet at trafikkavviklingen vil gå greit.

  Påskedag forventer Utrykningspolitiet kø og saktegående trafikk på E 16 mellom rundkjøringen på Trengereid og Arna, øst for Bergen. Spesielt mellom kl. 14 og 2100 vil trafikken være stor på E 16. Rundt kl. 1700 skal det passere ca 900 (per time) på denne vegen inn mot rundkjøringen. I tillegg skal ca 500 biler (per time) inn i den samme rundkjøring fra Fv 7. Mao kan det være gunstig å utsette eller fremskynde hjemreisen for å unngå nevnte tidsperiode.

  Pga lite trafikk fra Bergen mot Voss brytes ikke trafikkstrømmen inn i rundkjøringen fra Hardanger og resultatet er at spesielt trafikken fra Voss blir stående. Dette igjen kan føre til stillestående kø på E 16. Med mange og lange tunneler hvor det er særlig ubehagelig å bli stående vegre trafikantene seg for å kjøre inn i disse, og resultatet av det igjen medfører ytterligere lengre køer.

  Utrykningspolitiet vil som følge av dette prioritere trafikkavvikling mellom Trengereid og Arna påskedag. Det vil derfor være uniformert politi i rundkjøringen som tidvis regulerer trafikken for best mulig flyt både på E 16 og Fv 7.

  I tillegg vil politiet i samarbeide med Statens vegvesen etablere en alternativ kjørerute på denne vegstrekningen. Det gjøres ved at den gamle vegen lands Skyggestrand blir skiltet og en del av trafikantene, når dette er nødvendig, blir dirigert ned på denne. I så fall er det viktig at den enkelte følger skiltingen og ikke kjører ned på E 16 der det er fysisk mulig til det, men helst fortsetter hele veien rundt Garnes. Det blir en omvei for de det gjelder, men som helhet vil dette være gunstig.

  Sist men ikke minst vil UP oppfordre trafikanter på FV 7 fra Hardanger om å benytte den alternative veien via Rolfsvåg til Os/Fana. Like etter Hisldalsflaten tar en til venstre og følger skiltingen til Os. Det igjen kan føre til mindre trafikk inn i problemområdet ved Trengereid og UP antar at dette vil være en gunstig løsning for flere av de veifarende, særlig de av dere som skal til området Os eller Fana.

  Også 2. påskedag kan en påregne stor trafikk. Data fra Statens vegvesen viser at mellom kl. 14 og 2000 er det størst trafikk på E 16 inn i rundkjøringen på Trengereid med en topp kl. 1600. Da forventes det ca 700 kjøretøyer (per time) på E 16. Tilsvarende forventes det ca 400 kjøretøy (per time) på Fv 7. Følgelig kan det også denne dagen påregnes kø, men i mindre omfang enn påskedag.

 • Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal:
  UP kommer til å ha fokus på utfart og hjemreise med kontrollfokus opp mot fart, rus, verne og den generelle atferden. Kontrollene vil i hovedsak bli gjennomført på de mest trafikkerte veiene/hovedveinettet. Dette er E39/136 Ålesund-Romsdal-Oppland grense, Rv.62/70 Hjelset-Sunndalsøra og E39 Krifast-Halsa.

 • Sør- og Nord-Trøndelag:
  UPs aktivitet i år er stort sett den samme som tidligere: overvåke hovedveiene til fjellet, E6 Trondheim-Oppdal på utfartsdagene, med tyngdepunkt på onsdag i Oppdalsregionen, samt E 14 Stjørdal mot Sverige. UP har en kontroll sammen med flere på E 14 skjærtorsdag med tanke på svensketrafikk til Åre. Dessuten følges E 39 opp, samt E6 rundt skianlegget i Grong. Det blir også noe aktivitet på Fosen. Hjemtransporten blir også fulgt på de samme veiene.

 • Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland:
  UP vil følge trafikken på de viktigste veiene i Nordland, både på utfart, onsdag 20.4. og når påsketuristene er på vei hjem 2. påskedag. Vil være tilstede og følge utfarten ut fra de største byene på onsdag, og se til at det er flyt i trafikken og at billistene ferdes varsomt og hensynsfullt.

  Vi regner med den største trafikken i forbindelse med utfarten blir onsdag 20. april. Mandag 24. april regner vi med at det vil bli størst trafikk i forbindelse med hjemreise. UP vil være tilstede langs E-6 gjennom hele fylket. Andre veier vi vil ha fokus på er E-12 Mo - Umbukta og E-10 Narvik -riksgrensen. R-80, Bodø - Fauske vil ha bil fra UP som vil overvåke trafikken inn til Bodø. I og med tidspunktet regner ikke UP med noen problemer med føret. Forhåpentligvis blir det bar asfalt i store deler av distriktet.

 • Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark:
  Distrikt 10 kommer til å prioritere påsketrafikken i nord ved kontrollaktivitet på de mest trafikkerte strekningene, men kommer tidvis også til å besøke mindre trafikkerte utfartsområder.
Alle fakta-opplysninger fra UPs Facebook-side