Her slår tyvene til

– Tyvene følger de "gode" stedene. Det vil si i byene der det oppholder seg mye folk med verdifull feriebagasje.

<b>BILTYV:</b> – Tyvene følger de "gode" stedene. Det vil si i byene der det oppholder seg mye folk med verdifull feriebagasje, sier utenlandssjef i If Skadeforsikring, Jens Gravdal. Foto: Colourbox.com
BILTYV: – Tyvene følger de "gode" stedene. Det vil si i byene der det oppholder seg mye folk med verdifull feriebagasje, sier utenlandssjef i If Skadeforsikring, Jens Gravdal. Foto: Colourbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ifølge en fersk statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) utgjør motorvognskader den største andelen av innmeldte skader til skadeforsikringsselskapene.

LES OGSÅ:

Mer enn halvparten av de totalt 736.000 innmeldte skadene i første halvår er motorvognskader. Dette er 3,6 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Erstatningene for motorvogn har blitt redusert med 8,1 prosent til 6,2 milliarder kroner.

Ifølge Politiets statistikker, har det vært en økning i antallet simple tyverier og skadeverk på bil, mens det har vært en nedgang i antallet grove tyverier.

Hvor er det det skjer?

Ifølge politiets statistikker, skjer kriminaliteten først og fremst der folk bor og ferdes - det vil si at antall lovbrudd per 1.000 innbyggere er høyere i tettbygde strøk, og særlig i byer og større byregioner enn i spredtbygde strøk. Anmeldte lovbrudd per 1.000 innbygger er høyest i Oslo politidistrikt. Blant de politidistriktene med lavest antall finner vi Sogn og Fjordane, Sunnmøre og Midtre Hålogaland.

– Tyveri er jo først og fremst et storbyproblem. Vil tro at Oslo er i særklasse i Norge, men kriminelle miljøer finnes jo overalt. Særdeles utsatt er biler som står på øde steder eller uopplyste plasser. Vårt råd er helt klart å parkere på opplyste plasser og nær bebyggelse. Dessuten er p-hus svært utsatt da tyvene enkelt kan gå fra bil til bil for å se om det ligger interessante ting i bilen, sier Mari Bræin Faaberg, informasjonssjef i Codan Forsikring.

Hun sier at det samme vil være gjeldende i utlandet, men at P-hus og parkeringsplasser i nærheten av forlystelsesparker som Liseberg o.l. er ekstra utsatt, da tyvene vet at her er det mange tilreisende som nesten alltid har bagasje i bilen.

Ikke bruk bagasjeromsduken!

– I våre tall har vi en stor overvekt av innbrudd i bil og skader som følge av innbrudd, i Oslo. Ellers er det nokså jevnt fordelt i landet, sier kommunikasjonssjef for forsikring og bank i Storebrand, Kristina Picard.

Göteborg i særklasse

Göteborg og spesielt områdene rundt Liseberg utmerker seg som områder med stor risiko.

– Göteborg er utsatt på grunn av den store turiststrømmen til byen. Dermed tiltrekkes også kriminelle gjenger. Men byen har jobbet aktivt med å få ned antallet innbrudd og har lykkes med det. Det har vært en nedgang i antall innbrudd de siste årene og jeg får håpe nedgangen fortsetter også i år, sier utenlandssjef Jens Gravdal i If Skadeforsikring.

Han tror nedgangen skyldes en kombinasjon av mer politi, bedre vakthold og overvåkning.

– Samtidig som besøkende i større grad har blitt flinkere til å parkere der det er minst risiko for innbrudd og at bilen forlates tom, Gravdal.

Kristina Picard i Storebrand bekrefter at Göteborg og Liseberg er utsatt.

– Storebrand får også mange henvendelser fra kunder som har parkert bilen i nærheten av Liseberg, sier Picard.

– Tyvene følger de "gode" stedene. Det vil si i byene der det oppholder seg mye folk med verdifull feriebagasje. Göteborg er et godt eksempel på det. Politiet står nesten maktesløse. Veldig mange barnefamilier reiser dit. Enten på vei sørover eller fordi byen er et reisemål i seg selv. Er de på gjennomreise orker de ikke å ha med all bagasjen på hotellrommet, men lar noe ligge i bilen fordi den står "trygt" parkert. Det gjør den ikke og innbruddet et faktum. Selv såkalte "sikre" parkeringsplasser er utsatt. Så Göteborg skiller seg ut, sier Gravdal.

Han sier videre at storbyene i Øst-Europa nok også ligger høyt på statistikken. Ifølge Ifs statistikk for innmeldte tyveri- og hærverksskader, ligger Tyskland og Danmark spesielt høyt oppe.

Færre dyre skader

Ifølge politiets Strasak-statistikk, er den en økning i antall anmeldte simple tyverier fra motorkjøretøyer i år, etter lengre til med nedgang.

Det er 1.730 anmeldte simple tyverier fra motorkjøretøy i løpet av årets seks første måneder, noe som tilsvarer en økning på 10,7 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Hva gjelder grove tyverier fra motorkjøretøy, er det en fortsatt nedgang i forhold til foregående år. I løpet av årets første seks måneder er det anmeldt 3.672 grove tyverier fra motorkjøretøy i Norge.

Forskjellen på simpelt og grovt tyveri baseres på en skjønnsmessig vurdering, der flere momenter vil spille inn. Verdien av det som er stjålet vil vanligvis tillegges tung vekt. I tillegg vil et tyveri vanligvis bli ansett som grovt dersom det er utøvd ved innbrudd.

I tillegg er det anmeldt 2.685 tilfeller av tyveri av kjennemerker (en økning på 5,6 prosent) og 2.431 brukstyverier av motorkjøretøy (en reduksjon på 15,9 prosent fra samme periode i fjor).

Alle slags motorkjøretøyer sett under ett, inkludert motorsykler, mopeder, båter og annet - er det registrert 4.456 stjålne kjøretøy i løpet av første halvår. Dette er 11,9 prosent færre enn i løpet av samme periode i fjor.

Det er også en økning i anmeldte tilfeller av skadeverk på bil. Ifølge politiets Strasak-statistikk, er det en økning på 8,6 prosent hva gjelder skadeverk på bil og motorsykkel, fra første halvår 2011 til første halvår 2012.

Alle slags typer skadeverk sett under ett , inkludert tagging, ruteknusing etc, er første halvår 2012 altså på det laveste nivå i femårsperioden. Politiet påpeker imidlertid i statistikken at det kun er halvparten av alle skadeverk som blir anmeldt (ifølge Levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå, SSB 2008).