Her kan du kjøre fortest

Tyskland, Østerrike og Italia har for tiden Europas mest liberale fartsgrenser. Men også i Øst-Europa går det unna på motorveien.

Mange av de tidligere østblokk-landene har i dag 130-sone på sine motorveier.
Mange av de tidligere østblokk-landene har i dag 130-sone på sine motorveier. Vis mer

Her kan du kjøre fortest

  1. Full oversikt


Du visste sikkert at Tyskland er det eneste landet i Europa som på en rekke motorveistrekninger praktiserer fri fart. Men var du klar over at Østerrike har en motorveistrekning med 160-grense? Eller at italienerne lovlig kan kjøre i 150 kilometer i timen på sine beste autostradaer? Disse tre landene stiller dermed i en klasse for seg når det kommer til liberale fartsgrenser.

130 i Øst-Europa

Likevel, sammenlignet med det norske fartsgrense-regimet, fremstår storparten av våre europeiske naboer som "uansvarlige fartsbøller". Blant annet er det hele 13 land som praktiserer 130-sone på sine beste motorveier. Ni av disse landene befinner seg i Øst-Europa, mens det tiende landet er Tyrkia. Frankrike, Luxemburg og Danmark er de eneste vest-europeiske landene som for tiden praktiserer 130-grense på sine motorveier.

120 i Vest-Europa

De fleste vest-europeiske land praktiserer 120-grense som høyeste lovlige fart på offentlige veier.
De fleste vest-europeiske land praktiserer 120-grense som høyeste lovlige fart på offentlige veier. Vis mer


Den vanligste fartsgrensen på vest-europeiske motorveier er dermed 120 kilometer i timen. Denne grensen praktiseres blant annet av Finland, Irland, Belgia, Nederland og de sør-europeiske landene Hellas, Portugal og Spania.

110 i Sverige og Russland

Storbritannia bruker som kjent miles per hour som sin målestokk, og er dermed alene om sin øvre fartsgrense på 112 kilometer i timen. Sverige og Russland har valgt å legge seg på 110 kilometer i timen. Sverige har imidlertid et prøveprosjekt med 120-grense på E6 ved Halland. Prøveprosjektet skal evalueres i 2007.

100 i Norge og på Kypros

Flaggene til de tre europeiske landene som praktiserer de høyeste fartsgrensene; Tyskland, Østerrike og Italia.
Flaggene til de tre europeiske landene som praktiserer de høyeste fartsgrensene; Tyskland, Østerrike og Italia. Vis mer


Norge er som kjent blant verdens mest restriktive land når det kommer til fartsgrenser. Vi er imidlertid ikke alene om vår øvre, lovlige fartsgrense, også Kypros har 100-sone på sine motorveier. Mini-staten Andorra og øystaten Island har ikke motorveier i det hele tatt, men tillater til gjengjeld at bilførere holder 90 kilometer i timen på landeveiene. Heller ikke lilleputt-landene Gibraltar, Lichtenstein eller Malta har motorveier. I disse landene er høyeste lovlige fartsgrense 80 kilometer i timen.

90 til 100 km/t på landeveien

Her kan du kjøre fortest


Som de fleste lesere vil være klar over, praktiseres 80-grense på norske landeveier. Også dette er en streng fartsgrense sammenlignet med andre europeiske land. Italia, Tsjekkia og Tyrkia har 130-grense på enkelte landeveistrekninger, mens man i Frankrike, Russland, Sverige og Ungarn på visse strekninger lovlig kan kjøre i 110. Det store flertallet har imidlertid lagt seg på 90 til 100 kilometer i timen.

50 i tettbygd strøk

Når det gjelder tettbygde strøk er imidlertid de fleste europeiske myndigheter enige om at 50 kilometer i timen er en passende fartsgrense. Av de 34 landene vi har sett på, er det kun Russland og Andorra som har valgt å legge seg på 60 kilometer i timen. I lille og trange Gibraltar har myndighetene forståelig nok valgt å legge seg på en 30-grense.

Ta kontakt hvis du finner feil

Her kan du kjøre fortest


Vi har vært nødt til å bruke en lang rekke ulike kilder for å komme frem til vår oversikt, som omfatter 34 land. Vi har kryss-kontrollert de ulike tallene, men kan likevel ikke garantere at samtlige tall er korrekte. Om du finner feil - eller har interessante tilføyelser, setter vi pris på om du sender en epost til artikkelforfatter.

  • Hele listen finner du her.
  • Kilder: wikipedia.org, europe.org, ec.europa.eu, aaroadwatch.ie, drive-alive.co.uk