<strong>MINDRE KØ?</strong> Regjeringen vil åpne for at byene kan innføre rushtidsavgift. Foto: Per Ervland
MINDRE KØ? Regjeringen vil åpne for at byene kan innføre rushtidsavgift. Foto: Per ErvlandVis mer

Her kan det bli rushtidsavgift

Regjeringen vil ha mer fra bilistene.

Regjeringen åpner for køprising, også kjent som rushtidsavgift eller veiprising. Med et nytt regelverk åpnes det opp for at det flere steder i landet kan innføres avgifter på biltrafikk på bestemte tider av døgnet.

Dyrere i rushtrafikken

Etter inspirasjon fra mellom annet Stockholm og London vil Samferdselsdepartementet legge til rette for at det i norske byer kan innføre differensierte veipriser.

I klartekst: Det kan bli dyrere å kjøre bil i rushtiden enn på andre tider av døgnet.

I pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet står det at inntektene fra køprisingen skal brukes til transportvirksomheter i det aktuelle området.

Les også: Slik blir køen lengre - følg på!

Men er det sammenlignbart?

Køprising har ofte vært debattert i Norge, og mange har også tidligere trukket frem Stockholm som eksempel. Her ble trafikken i rushtiden redusert med 22 prosent da køpris på 20 kroner for passering ble innført, i følge en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Den samme rapporten sier at forsinkelsene i rushtiden ble redusert med 30 til 50 prosent. Også i London har trafikken blitt redusert med cirka 20 prosent etter køpris, og trafikkreduksjonen har ikke vært midlertidig.

Kritikerne trekker frem at det i Stockholm ikke var bomring fra før når rushtidsavgiften ble innført. Rundt mange byer i Norge er bilistene allerede vant til å betale i bom. Dessuten hevder kritikerne at køprising er å begynne i feil ende.

- Å snakke om rushtidsavgift i Norge, er som å begynne med loftet i stedet for grunnmuren nå man skal bygge et hus. Det våre samferdselspolitikere heller bør sørge for er et løft for kollektivtrafikken i våre største byer, noe som igjen kan berede grunnen for å innføre en rushtidsavgift. Det er ikke slik at køene blir mindre av at folk må betale for å stå der. Køene blir mindre når de reisende har et reelt alternativ til å bruke bilen til og fra arbeid, sier KNAs informasjonssjef Hallgeir Raknerud i en pressemelding.

Les også: Tre av fire syns bomring er greit

Fristen er 30. september

- Vegdirektoratet sender i dag ut på brei høyring eit utkast til forskrift om køprising, sier samferdselsminister Manghold Meltveit Kleppa i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Forskriften skal være basert på en lovproposisjon som ble behandlet i Stortinget våren 2001. Høringsfristen er satt til 30. september.

Les også: Fjellinjen: Sender inkasso før faktura

Hvem betaler?

I en rapport utført av Urbanet Analyse til Vegdirektoratet hevdes det at menn med middels høy innktekt og høyere utdannelse er de som hyppigst beveger seg gjennom bomringene i rushtiden. Rapporten går til en viss grad imot påstanden om at det er småbarnsfamilier som er avhengige av spesielle reisetidspunkter som blir ekstra hardt rammet av rushtidsavgifter. Det hevdes at barnefamilier riktignok reiser oftere gjennom bomringen enn andre, men ikke i rushtiden. (Urbanet Analyse spesialiserer seg på transportanalyser.)

Les også: Pendling og skatt