Her er reglene for selvbalanserende kjøretøy

Her er reglene du må forholde deg til fra 1. juli - og straffen dersom du bryter dem.

<b>NEI, DU KAN IKKE KJØRE OG SNAKKE I MOBILEN:</b> Det er forbudt å snakke i håndholdt mobiltelefon mens du kjører på et selvbalanserende kjøretøy, det kan koste deg 650 kroner i forenklet forelegg. Men hjelm kan du godt kjøre uten. Foto: ALL OVER PRESS
NEI, DU KAN IKKE KJØRE OG SNAKKE I MOBILEN: Det er forbudt å snakke i håndholdt mobiltelefon mens du kjører på et selvbalanserende kjøretøy, det kan koste deg 650 kroner i forenklet forelegg. Men hjelm kan du godt kjøre uten. Foto: ALL OVER PRESS Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag kan du lovlig kjøre med selvbalanserende kjøretøy i mange av Norges gater, innenfor gitte rammer.

Regjeringen har diktert at det ikke skal være påbudt med hjelm, selv om de likevel oppfordrer folk til å bruke det.

De har også bestemt at det ikke skal være forsikringsplikt etter bilansvarsloven, på ståhjulinger.

I stor grad blir kjørereglene som for sykkel, med noen unntak. Det stilles også tekniske krav som det kan være greit å sette seg inn i før du går til innkjøp av et slikt kjøretøy - for det er du selv som må passe på at kjøretøyet innehar de tekniske egenskapene som loven setter krav til.

Vi har testet ulike typer selvbalanserende kjøretøy: Les våre tester av Segway og Ninebot

Tekniske krav

Selvbalanserende kjøretøy er kun tillatt med en makshastighet på 20 kilometer i timen.

Det stilles også krav til bremsekraft: Kjøretøyet skal kunne bremse fra 20 kilometer i timen til full stopp i løpet av fem meter.

Kjøretøyet skal også være utstyrt med signalhorn eller ringeklokke, samt front- og baklys og reflekser.

Politiet foreslo i høringsrunden at det skulle stilles krav til en formell godkjenning av alle selvbalanserende kjøretøyene, før de kunne selges. Dette ble det imidlertid ikke noe av.

Slik reglene nå er blitt, stilles det ikke noe krav til formell godkjenning av et selvbalanserende kjøretøy før man kan ta det i bruk.

Ditt ansvar

Ansvaret for at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, legges dermed på føreren, etter Vegtrafikklovens paragraf 23:

Der gjøres det klart at det er føreren som før kjøring må forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, og at det også under bruken er i forsvarlig stand. Det er også slik at kjøretøyets eier eller den som bruker kjøretøyet, må sørge for at det ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand.

Kjøretøyet er dermed ikke i forskriftsmessig stand uten lys, men dersom det skulle oppstå feil på lys under kjøringen, så kan du selvsagt kjøre videre. Blir det feil på bremsene, kan du imidlertid ikke kjøre videre - da er kjøretøyet verken forskriftsmessig eller forsvarlig.

Du kan lese mer detaljer om de tekniske kravene nederst i artikkelen eller på Vegvesen.no

Du bør også ta en kikk på de generelle kjørereglene: Det er for eksempel ikke lov å kjøre selvbalanserende kjøretøy samtidig som du snakker i mobiltelefonen.

Gjør du det, kan du møte et forelegg på 650 kroner.

Les også våre tester av ståhjulingene Ninebot og Segway.

Du kan kjøre uten hjelm, men ikke snakke i mobilen

Du må være minst 16 år for å kjøre et selvbalanserende kjøretøy, og du må kunne trafikkreglene. For øvrig stilles det ingen krav til opplæring eller eget førerkort.

For øvrig gjelder disse kjørereglene:

  • Det er samme promillegrense som for bil: 0,2.
  • Du kan ikke bruke håndholdt mobiltelefon når du kjører. Dette straffes med et forelegg på 650 kroner.

  • Ståhjulingen er kun tillatt for én person, du kan altså ikke ta med deg noen på kjøretøyet.
  • Det er ikke krav til hjelm eller eget førerkort for ståhjuling.

IKKE FORTERE ENN 6 KILOMETER I TIMEN I GÅGATER: Du bør følge med på farten, det settes en grense på 6 kilometer i timen på gågater ... det kan bli vanskelig å følge med på dersom du ikke har fartsmåler på kjøretøyet, som denne Ninebot'en faktisk har. Foto: FRED MAGNE SKILLEBÆK
IKKE FORTERE ENN 6 KILOMETER I TIMEN I GÅGATER: Du bør følge med på farten, det settes en grense på 6 kilometer i timen på gågater ... det kan bli vanskelig å følge med på dersom du ikke har fartsmåler på kjøretøyet, som denne Ninebot'en faktisk har. Foto: FRED MAGNE SKILLEBÆK Vis merHer kan du kjøre:

Selv om ståhjuling er tillatt på offentlig veg, er det noen begrensninger på bruken. Her har du oversikten over hvor du kan kjøre:

  • Du kan kjøre ståhjulingen på fortau og gang-/sykkelveger, men kun når gangtrafikken er liten.
  • Du kan også kjøre ståhjulingen på vegen, men ikke på veger med fartsgrense høyere enn 60 km/t.
  • Du kan kjøre i kollektivfelt, sykkelfelt og i gågater, men i gågater kan du ikke kjøre fortere enn 6 km/t.

  • Du kan ikke kjøre ståhjulingen i utmark eller på private veger der kjøring med motorvogn er forbudt (f.eks. turveger i marka).
  • Du kan ikke kjøre ståhjulingen mot enveiskjørte gater eller der det er skiltet forbudt for motorvogn. Dette gjelder også selv om det er skiltet unntak for sykkel. Hvis det er fortau kan du bruke dette når gangtrafikken er liten.

Sanksjonsmidler

Som nevnt er det kun lov å kjøre selvbalanserende kjøretøy på veger med fartsgrense under 60 kilometer i timen. Dersom du bryter den regelen og blir tatt, kan du regne med et forelegg på 2.000 kroner.

For overtredelse av alle de øvrige kjørereglene, er det slik at kjørende på selvbalanserende kjøretøy blir ilagt forelegg som er på halv sats av det som gjelder for motorvogner. Dette er bestemt i Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, paragraf 1.14-15.

Dette betyr for eksempel at du risikerer et forelegg på 1.000 kroner dersom du ikke har forskriftsmessig lys på kjøretøyet.

Snakking i håndholdt mobiltelefon mens du kjører på et selvbalanserende kjøretøy vil være i strid med den tidligere nevnte forskriftens paragraf 1.12:

Overtredelse av bestemmelser gitt med hjemmel i vegtrafikkloven § 23b - vil utløse et forelegg på 650 kroner (full sats for denne trafikkforseelsen for motorvogner er 1.300 kroner).


Les mer på Vegvesen.no