Fengsel for trafikkovertredelser

Her er overtredelsene du kan havne i fengsel for

Det skal mye til for å havne i kasjotten etter en trafikkovertredelse. Men det er definitivt mulig.

FØLG MED I SPEILET: Hvis det har gått riktig fort, kan du havne bak lås og slå. Her får du oversikten. Foto: NTB Scanpix
FØLG MED I SPEILET: Hvis det har gått riktig fort, kan du havne bak lås og slå. Her får du oversikten. Foto: NTB ScanpixVis mer

Det er vinterferie mange steder i landet denne uka, og mange tråkker litt ekstra på gasspedalen for å nå fram til hytta før mørket faller på. For mange kan det bli en dyr erfaring, som i verste fall kan resultere i fengselsstraff.

Det er flere måter å ende bak lås og slå på, også innen et smalt felt som trafikkreglene. Enten kan hendelsen i seg selv kvalifisere til fengsel, eller du kan unntaksvis måtte sone fengselstraff istedenfor å betale boten (forelegget), for et mindre brudd på veitrafikkloven.

Om det gjelder det siste, så gir dette fengsel i mellom tre og 20 dager (se tabell).

Vanskelig å avgrense

I denne saken forklarer vi hvilke trafikkovertredelser som kvalifiserer til fengselsstraff, punkt for punkt og med faktabokser.

Ifølge politiadvokat Svein Folkestad i Utrykningspolitiet (UP) er det nesten umulig å gå inn på alle typetilfellene som kan medføre fengselsstraff, og de aller fleste forhold blir avgjort med et såkalt forenklet forelegg eller et ordinært forelegg på bakgrunn av en anmeldelse til politiet.

- De mest aktuelle forhold som medfører fengselsstraff er grove fartsovertredelser, kjøring i ruspåvirket tilstand, gjentatt kjøring uten førerkort og uaktsomt drap i trafikken, forteller politiadvokaten til Dinside.

Men la oss da begynne et sted: Råkjøring. Bryter du fartsgrensa med store nok marginer, så åker du bokstavelig talt raskt inni kasjotten.

Råkjøring

Langt fra alle råkjørere blir tatt i fartskontrollene - også mye fordi flesteparten av oss foretar kengurumanøveren.

Ifølge Folkestad operer ikke loven med tabeller over når man får fengselsstraff i fartssaker. Dette har blitt fastsatt i rettspraksis.

I 30-, 40- og 50-sona idømmes det fengsel fra og med 46 km/t over fartsgrensa. I 60-sona fra og med 55 km/t over. I 70-sona blir det fengsel om du kjører fra og med 55 km/t over grensa.

Tilsvarende tall er 56 km/t over i 80-sona, 60 km/t over i 90-sona og 65 km/t over i 100- og 110-sona.

Vil du vite hvor mye du kan få i bot for å kjøre for fort, har vi samlet alt på denne siden. Og her er reglene for prikker på førerkortet.

Er du usikker på hvor mye du har å gå på i UPs målinger, ser du marginene her.

Fartsgrense Gir fengsel
30 km/t76 km/t
40 km/t86 km/t
50 km/t96 km/t
60 km/t115 km/t
70 km/t125 km/t
80 km/t136 km/t
90 km/t150 km/t
100 km/t165 km/t
110 km/t175 km/t

Fyllekjøring og ruspåvirket kjøring

Utgangspunktet i vegtrafikklovens 31. paragraf er at det idømmes fengselsstraff når man har minimum 1,2 i promille eller 0,6 milligram per liter luft ved utåndingsprøve.

Her tas det høyde for promillekjøring alene - ikke eventuelle andre farligheter fyllekjøringen har medført.

Fengselsstraffen blir da på bli minst 14 dager ubetinget fengsel. 0,5 til 1,2 i promille gir kun betinget fengselsdom - altså at man slipper å sone.

Man kan også måtte sone bak lås og slå, selv om promillen er under 1,2 eller 0,6 milligram, ifølge Folkestad.

- Ved gjentatt kjøring i ruspåvirket tilstand, under denne grensa, vil man også bli dømt til fengsel, forklarer politiadvokaten.

Fyllekjøring

Bot Fengsel Inndragelse førerkort
0,0 - 0,2---
0,2 - 0,51½ mnd. lønnVanligvis ikkeNormalt ikke (maks ett år)
0,5 - 1,21½ mnd. lønnBetinget fengselMinst ett år
1,2 <1½ mnd. lønnUbetinget fengsel2-5 år

For en normal person vil det kreve et jevnt inntak av flere alkoholenheter på få timer for å nå en promille på 1,2. I Norge er promillegrensa for å få kjøre bil på 0,2 promille.

Når det gjelder kjøring med medikamenter i blodet, vil slike saker avgjøres bli avgjort med mere skjønn.

«Påvirkningsgraden hos førere som har inntatt legemiddel i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege, vurderes konkret», står det i vegtrafikkloven.

Kjøring uten lappen

Gjentatt kjøring uten gyldig sertifikat er også på listen over forseelser som kan sørge for at du må sone i fengsel.

POLITIADVOKAT: Svein Folkestad i UP forklarer hvilke trafikkovertredelser man kan havne i kasjotten for. Foto: UP
POLITIADVOKAT: Svein Folkestad i UP forklarer hvilke trafikkovertredelser man kan havne i kasjotten for. Foto: UP Vis mer

Har du førerkort, men har glemt det hjemme, gir det naturligvis ikke strengere straff enn et mindre forelegg på noen hundre kroner.

Men kjører du uten tillatelse vil en fjerdegangsovertredelse medføre en betinget fengselsreaksjon, pluss en bot på minst 15.000 kroner.

Den femte overtredelsen vil dermed medføre en kort, men ubetinget fengselsreaksjon.

Uaktsomt drap

En av de mest tragiske måten å havne i fengsel på er ved å ha drept en annen person i trafikken. Det kan for eksempel skje ved en frontkollisjon mellom to biler, hvor den ene har kjørt over i feil kjøreretning.

I slike saker er det straffeloven som benyttes. Blir det en fellelse etter straffelovens paragraf nummer 281, kan det medføre fengsel i inntil seks år.

Heldigvis blir bilene på markedet stadig sikrere, noe som har bidratt til at antall trafikkdrepte i Norge i 2017 var det laveste på 70 år.

Bøtesoning, prikker og rulleblad
Ifølge forskriften om forenklet forelegg i vegtrafikksaker kan man velge å sone i fengsel, framfor å betale boten. Men så enkelt er det ikke, ifølge politiadvokat Svein Folkestad.

Ved bot ... Bøtesoning
til og med kr 4.000,–3 dager
til og med kr 5.000,–5 dager
til og med kr 6.500,–7 dager
til og med kr 7.000,–11 dager
til og med kr 10.500,–15 dager
over kr 10.500,–20 dager

- Nei, man kan ikke velge fengsel fremfor å betale en bot. Det er kun dersom boten ikke lar seg inndrive på grunn av manglende økonomisk evne at det kan bli aktuelt å bli kalt inn til «bøtesoning», forklarer han.

Uansett er det flere gode grunner til å unngå fengsel. Det forblir nemlig på rullebladet, mens for eksempel prikker forsvinner etter tre år.

- Dom på fengsel blir stående på for alltid. Hvis man ønsker en såkalt «utvidet politiattest», der hvor det kreves, vil dommen fremkomme der, avdarer UP-advokaten.

Deler av saken har vært publisert tidligere. Sist oppdatert 20.2.2019