Her er det mange som parkerer

Men står hjulene på fortauet, kan det bli dyrt.

Smal gate, og bilistene tenker nok de tar hensyn ved å parkere inn på fortauet. Foto: Karoline Brubæk
Smal gate, og bilistene tenker nok de tar hensyn ved å parkere inn på fortauet. Foto: Karoline Brubæk Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De aller fleste har nok irritert seg over en bil som står parkert på fortauet, eller andre steder som ikke er ment for biler. Likevel er det nok også mange som ikke finner parkeringsplass midt i byen og derfor parkerer på fortauet. Og i boligstrøk kan kanskje fristelsen være hakket større, der er det jo "ingen" likevel. Skal kanskje bare stå der i to minutter?

Men det kan bli to dyre minutter.

Slik slipper du unna parkeringsbot på vinteren

500 kroner i parkeringsgebyr

– Et gebyr for å ha parkert ulovlig på fortau koster 500 kr. I verste tilfelle kan en risikere å bli tauet bort og det vil påregnes ytterligere kostnader, sier Anne Sofie Durkis, seniorkonsulent i Bymiljøetaten i Oslo til DinSide. Kontroll av feilparkering på fortau er en prioritert oppgave for å ivareta fotgjengernes trygghet, fortsetter hun.

Det er ikke bare parkering på fortau som gir deg 500 kroner i bot. Har du parkert i strid med trafikkreglene, som for eksempel på gangfelt, sykkelfelt, i strid med parkering/stans forbudt eller på parkeringsplass for forflytningshemmede, er boten den samme.

Parkeringsbot i utlandet: Se hva det koster

Men noen får lov

Observert i Oslo, og det at parkeringen er utført av en av kommunens ansatte gjør neppe saken bedre, så lenge det ikke er et utrykningskjøretøy. Foto: Karoline Brubæk
Observert i Oslo, og det at parkeringen er utført av en av kommunens ansatte gjør neppe saken bedre, så lenge det ikke er et utrykningskjøretøy. Foto: Karoline Brubæk Vis mer


Av og til kan man se offentlig utseende kjøretøy på fortauet, for eksempel biler som tilhører politi, vegvesen, lege eller hjemmehjelp (som eksempelet på bildet til høyre).

Har de tillatelse til å parkere annerledes?

– Ja det finnes unntak under Vegtrafikkloven, forteller Durkis til DinSide. Unntakene følger av § 11, og gjelder blant annet utrykningskjøretøy, parkeringskontrollører og vegarbeidskjøretøy.

– Hjemmehjelp går ikke under denne kategorien. De må i utgangspunktet følge parkeringsreglene på lik linje med alle andre, sier hun.

Her parkerte trafikketaten på handikapparkering: – Dette er ikke greit

Dette sier reglene

– Vårt inntrykk er at folk kjenner reglene godt. Vi ser heller ikke at flere enn før feilparkerer på fortau, sier Durkis, og forteller også at de opplever at feilparkering på fortau sett i forhold til andre feilparkeringer holder seg stabilt.

Parkeringsbot: Så dyr kan den bli

I forskrift om kjørende og gående trafikk står det å lese at det er forbudt å parkere følgende steder:

a) foran inn- eller utkjørsel,
b) på møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet,
c) på gågate,
d) på gatetun utenom særskilt anviste plasser.

Det står også i trafikkreglene at det er forbudt å stanse slike steder:

a) i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted,
b) i vegkryss eller nærmere enn fem meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller vegkant begynner å runde,
c) helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg,
d) på gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn fem meter foran slike steder,
e) på motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller utkjøringsvei til motorveg og motortrafikkveg,
f) nærmere planovergang enn fem meter,
g) i kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt, unntatt for buss eller sporvogn på holdeplass.
h) på vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.