Å kjøre på rødt lys er alltid forbudt i Norge Foto: colourbox.com
Å kjøre på rødt lys er alltid forbudt i Norge Foto: colourbox.comVis mer

Her er det lov å kjøre på rødt

Å kjøre på rødt er faktisk lov i mange land. Men bare på en betingelse.

Det kommer kanskje som en overraskelse, men det er faktisk ikke alle steder det er forbudt å passere et lyskryss på rødt signal, slik vi vant til her i Norge.

Forutsetningen er at du tar første til høyre i krysset og ikke fortsetter rett frem. Ved å svinge 90 grader til høyre i et standard firearmet lyskryss kjører man ikke inn i midten av selve lyskrysset, men sneier så vidt innom uten å involvere seg for mye i trafikken.

Riktignok har man vikeplikt for biler som kommer fra venstre og skal inn på samme avkjøring. Vikeplikt vil man også ha for fotgjengere som typisk vil kunne ha grønt på samme vei som man kommer fra.

I USA

USA er et av landene hvor et slikt reglement praktiseres. Typisk er da at man også har stoppeplikt før man passerer det røde lyset, av hensyn til fotgjengere og trafikken fra venstre.

Dette fenomenet er imidlertid ikke vanlig i Europa. Ikke overraskende er det da at det er enkelte som tar til orde for å åpne for en slik praksis i Norge også.

Facebook

Her er det lov å kjøre på rødt


På Facebook finner man eksempelvis en egen gruppe som er opprettet av tilhengere av denne noe alternative ”høyreregelen”. Her hevdes det at trafikkflyten vil bli bedre og køene mindre ettersom de som skal til høyre kan snike seg ut og dermed gi plass til de som skal rett frem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Andre er imidlertid mer skeptiske.

- Dette er et valg vi har gjort. Rødt lys er et entydig signal om at vi ikke skal kjøre, sier Arild Ragnøy i Vegdirektoratet til Dinside Motor.

Bedre metoder

Ragnøy er ikke enig i at å svinge til høyre på rødt er den smidigste måten å løse køproblemer på. Han peker derimot på at det finnes andre og bedre metoder man kan benytte seg av.

- Vi har anledning til å løse dette mer elegant ved å bruke en ekstra pil. En grønn pil kan tenne samtidig som hovedlyset er rødt.

Sikkerhet

Ikke overraskende pekes det på trafikksikkerhet som det viktigste argumentet mot en slik løsning.

Dersom du kommer fra venstre i bildet og skal nedover, ville du i mange land kunne kjørt på rødt lys dersom det ikke var tydelig forbudt med lyspiler eller andre signaler Foto: Wikimedia Commons
Dersom du kommer fra venstre i bildet og skal nedover, ville du i mange land kunne kjørt på rødt lys dersom det ikke var tydelig forbudt med lyspiler eller andre signaler Foto: Wikimedia Commons Vis mer


- Det øker risikoen for fotgjengeren. Fotgjengersikkerhet er prioritet nummer 1.

Fotgjengere

Tilhengerne på sin side vil si at det ikke er noe nytt at man må se opp for fotgjengere. Ofte har fotgjengerne grønt parallelt med hovedveien slik at man krysser et grønt felt i det man svinger til høyre. Forskjellen blir dermed hvor man møter dem; på den opprinnelige hovedveien eller på veien man kjører inn på til høyre.

Argumentet om bedre trafikkavvikling er også sentralt i debatten. Men heller ikke her er Ragnøy overbevist, selv om han gir tilhengerne rett i noe.

- Ja, du opphever rødlyset, så det er klart at kapasiteten øker, sier han lettere ironisk.

Forskjellige filosofier

Helt avvisende er Ragnøy likevel ikke og han påpeker at det nok er mulig å tenke seg sammenhenger hvor dette kunne fungert greit, men ikke på generell basis og ikke i Norge. I bunn og grunn handler dette om forskjellige trafikkfilosofier, hevder han.