Her blir det gjennomsnittsmålinger

Det kommer gjennomsnittsmålinger på mange nye strekninger i 2013.

Det er planlagt i alt 11 nye strekninger med streknings-ATK, eller automatiske gjennomsnittsmålinger, i løpet av 2013. Foto: PER ERVLAND
Det er planlagt i alt 11 nye strekninger med streknings-ATK, eller automatiske gjennomsnittsmålinger, i løpet av 2013. Foto: PER ERVLAND Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De første norske strekningene med automatiske gjennomsnittsmålinger - eller streknings-ATK som det også kalles - kom i 2009. Det startet forsøksvis med E18 i Bamle i Telemark og E6 ved Dovreskogen, og siden den gang har mange flere strekninger kommet til.

Du har vel fått med deg det nye skiltet som skal varsle strekningsmålinger?

Per i dag er det 15 strekninger som har automatiske gjennomsnittsmålinger, og flere kommer til. Nedenfor kan du se listen over hvilke nye veiområder som får gjennomsnittsmålinger i år.

Strekningsmålinger av gjennomsnittsfart var omstridt fra start, og Datatilsynet ville stoppe Vegvesenets fotopraksis i disse målingene. Personvernnemnda behandlet saken i 2011, og ga Statens vegvesen medhold. De kunne altså fortsette med praksisen å fotografere alle bilene i første målingspunkt, for deretter å slette alle bilder av biler som holder seg innenfor gjeldende fartsgrense. Se mer om hvordan systemet virker, nederst i artikkelen.

Mange tar utgangspunkt i at speedometerer viser ti prosent for mye. Det bør de ikke!

Krav til strekningene

Det stilles en rekke krav til strekningene for at de skal være aktuelle for denne typen fartsmålinger: det stilles blant annet krav til ulykkesstatistikken på stedet, samt til fartsgrensen. Det må også være hensiktsmessig å få til fartsmålinger over en lengre strekning.

Dette er også en av grunnene til at det ikke er veldig mange veier med streknings-ATK i region vest - hvor farten altså presses ned på grunn av den naturlige topografien med mye svingete vei.

– Vi har vansker med å finne strekninger som tilfredsstiller kravene, det er nok enklere å få det til i lange, slake dalfører, sier Bente Lisbeth Lyse i Statens vegvesen region vest, til DinSide.

I region vest er det kun én strekning med gjennomsnittsmålinger per i dag, det er i Byfjordtunnelen. De venter på å få opp systemet i Lærdalstunnelen, men Lyse kan ikke si når dette vil være klart, annet enn at det blir i 2013.

Som du kan se av listen nedenfor, er det region sør som vil få flest nye strekninger med gjennomsnittsmålinger. Det er imidlertid heller ikke klart når disse vil settes i drift.

– Det vil bli i løpet av året, vi håper på at mye er på plass på sensommeren eller tidlig på høsten, sier Lars Helge Rasch i Statens vegvesen region sør, til DinSide.

I nord er det planlagt tre nye strekninger med gjennomsnittsmålinger, for 2013.

– Vi jobber for tiden med planleggingen av strekningene, og noe teknisk arbeid. Vi kan per nå ikke si noe om når de kommer i drift, uttaler Lisbeth Nilsen i Statens vegvesen region nord.

Les også: Facebookgrupper advarer mot fartskontroller. Det synes ikke UP noe om ...

Må godkjennes av politiet

Etablering av nye strekninger for gjennomsnittsmåling av fart er et samarbeide mellom Statens vegvesen og politiet i det aktuelle distriktet. Alle nye strekninger må godkjennes av politiet.

– Nye strekninger kommer til fortløpende, og det er opp til regionene å bestemme hvor, sier senioringeniør Anne Beate Budalen i Vegdirektoratet til DinSide.

  Her blir det strekningsmålinger i 2013

  Region nord:
  Troms, strekningen Krokseng-Veltamoan
  Midtre Hålogaland, strekningen Skagen - Haukenes
  Midtre Hålogaland, strekningen Norvikmyra – Mølnåsen

  Region vest:
  Lærdalstunnelen

  Region sør:
  E16 nord for Hønefoss, strekningen mellom Hallingby og Ringmoen

  Region øst:
  Rv 15, øst for Lalm (fra Otta, vestover mot Lalm)
  E6, Dovrefjell
  E6, Fåvang-Elstad
  Rv 4, Eina-Bruflat
  Rv 2, sør for Kongsvinger, retning Åbogen/Sverige

  Region midt:
  E6, Stjørdal-Åsen

Strekninger med allerede etablerte gjennomsnittsmålinger

image: Her blir det gjennomsnittsmålingerKilde: Statens vegvesen

Slik virker strekningsmålinger

 Foto: STATENS VEGVESEN
Foto: STATENS VEGVESEN Vis mer