Hastighet er utslippets verste fiende

Forholdet mellom forbruk og hastigheter er svært dårlig.

Uttrykket "miljøvennlig bil" skal visst ikke inn i det norske språk, rett og slett fordi ingen biler er miljøvennlige. Derfor blir det vel riktig å si at den mest miljøvennlige bilen er den bilen som ennå ikke er produsert. Biler må vi likevel ha, så derfor blir vi oppfordret til å kjøpe de bilene som er mest miljøvennlige. Det betyr i hovedsak en liten bil, for disse er antatt å være de mest miljøvennlige, både i produksjon, forbruk og utslipp.

Europas dyreste drivstoff

Bruksområdet avgjør

Her i DinSide tester vi ukentlig flere biler, og hele motorredaksjonen pendler lenger enn fra en bydel til en annen. Dette gir oss ukentlige bekreftelser om at en liten bil nødvendigvis ikke er løsningen for oss som pendler et stykke på motorvei, eller på annen vei med høyere hastighet. Trafikken flyter ofte (ikke alltid) i høyere hastigheter enn skiltingen tilsier. På motorvei merket med lovlig hastighet 100 km/t glir trafikken ofte opp i 120 km/t. Da er småbilene langt utenfor sitt effektive bruksområde, og har et langt høyere forbruk enn en bil med noe større motor ville hatt.

Når du skal velge en bil til dette formålet er det også svært relevant å se på utvekslingen på sistegiret, enten det er fem eller sekstrinns. For de som ikke er bevandret i bilverdenen, så kan en forenklet tommelfingerregel være å se på turtallet ved 100 km/t. Dette må gjerne være så lavt som mulig. Noe av det første man lærer seg under økokjøring er å gire så snart som mulig for å holde turtallet nede.

Konkrete råd for å kjøre økonomisk kommer vi tilbake til ved en senere anledning.

Fyll tanken til rett tid - spar penger

Her er likevel noen enkle spareeksempler:

  • En bil som bruker 0,1 liter mindre per mil gir deg 1000 kroner mer på kontoen for hver 10.000 kjørte kilometer.
  • Det er svært enkelt å spare 5% bare ved bevisst å kjøre økonomisk. Det betyr lett 500 kroner mer på konto for hver 10.000 kjørte kilometer.
  • Senker du farten fra 100 til 90 km/t, så sparer du 700 kroner for hver 10.000 kjørte kilometer.
  • Fyll på rimeligste sted og tidspunkt. Dette blir raskt 1000 kroner spart på 10.000 km.

Kutt utgiftene 20 %.

Et dårlig forhold

Forholdet mellom hastighet og forbruk er svært dårlig. I alle fall dersom man er glad i fart. Økningen i forbruk er ikke proporsjonal med økningen i hastighet. Forbruket stiger langt mer, og dessverre følger utgifter til enkelte slitedeler samme vei. Særlig innen tungtransport er sistnevnte et kjent element. Svenske Vegvärket har satt opp regnestykket på hvordan forholdet mellom hastighet, forbruk og utslipp fortoner seg. I tillegg må du ta altså høyde for økte vedlikeholdskostnader ved økt hastighet.

All data er satt til 100 % ved 110 km/t. Les deretter endring av forbruk og utslipp i % ved hastighetsjustering opp eller ned. (Kilde: Svenske Vegvärket)
All data er satt til 100 % ved 110 km/t. Les deretter endring av forbruk og utslipp i % ved hastighetsjustering opp eller ned. (Kilde: Svenske Vegvärket) Vis mer


I diagrammet er forbruk og utslipp satt til 100 % ved 110 km/t. Dette fordi tallene er hentet fra Sverige. Deretter kan avviket i % leses av i forhold til redusert eller økt hastighet. Det mest interessante er å se på CO-utslippet, som synker vel 28 % dersom man reduserer hastigheten 20 km/t, fra 110 til 90 km/t. Om du derimot øker hastigheten med 20 km/t i stedet, fra 110 til 130 km/t, så øker verdien hele 63 %. Utslippene av de fleste utøyer stiger kraftig ved økt hastighet. Det er verdt å merke seg at den eneste komponenten som øker lineært i forhold til hastigheten er kulldioksidene.

Det ble grisedyrt!

Elbilen en redning

Dette er dårlige nyheter for de som ønsker økte fartsgrenser med bakgrunn i bedre bilpark, for selv om nye biler slipper ut stadig mindre så blir forholdet mellom hastighet og utslipp tilsvarende i prosent. De eneste bilene som ikke påvirkes direkte av disse forholdene er elektriske biler, men også disse får et økt energiforbruk per kilometer når hastigheten økes. Fordelen er at de ikke drar med seg utslippet på samme måten som en forbrenningsmotor. De får riktig nok økte kostnader per kilometer på grunn av økt energiforbruk. Dette representerer igjen økt utslipp gjennom produksjonen av energien til lading av batteriene, men dette er marginalt i forhold til utslippet en forbrenningsmotor representerer.

Drømmer kommer og går

Dette forteller at forkjemperne for høyere fartsgrenser kan få et salgsargument, nemlig elbilen. Jo raskere forbrukerne konverterer til elektrifisert bilpark, jo større mulighet har de for å få ønsket oppfylt. Da fjernes høyere utslipp som et element i kampen, og det eneste, men også viktigste argumentet mot høyere fartsgrenser vil være sikkerheten. Det argumentet vil antagelig bestå så lenge det er mennesket som ratter kjøretøyet manuelt.


Denne artikkelen ble første gang publisert 16.12.2010