Har vi blitt flinkere i trafikken?

På veiene har høsten vært lysere enn sommeren.

2008 har vært et mørkt år for trafikken. Frem til august var dødstallene i trafikken nesten 40 prosent høyere enn året før. Dette tilsvarer 46 flere drepte personer.

Les også: Her er Norges dødligste veier

I høst har derimot dødstallet flatet helt ut, og fra august til september sank antall døde på veiene med nesten 40 prosent. I oktober steg dødtallet igjen, men antallet klarte fremdeles å holde seg under statistikken for 2007.

Ulykkestall og personskader har også blitt kraftig redusert i høst.

Trafikkfarlige 50-åringer

- Det er et steg i riktig retning, men ingen kan forklare hvorfor det er slik, sier UP-sjef Odd Reidar Humlegård til VG Nett.

Mulige forklaringer på endringene kan være tilfeldigheter, men også større fokus på trafikksikkerhet i media, tror Humlegård.

Denne boksen kan redde livet ditt

I følge tall fra Trygg Trafikk fordeler tallene for oktober seg på 13 bilførere, fire bilpassasjer, en motorsyklist og fem fotgjengere.

Dette underbygger tidligere statistikk som viser at det er flest bilførere som blir drept i trafikken.

Les også: Nå er det bevist - kvinner er best i trafikken

Kilder: Statistisk Sentralbyrå, VG Nett, Trygg Trafikk