Hanskerommets hemmeligheter

Har du noen gang tatt en grundig sjekk av vognkortet ditt? Sannsynligvis ikke. Årsaken er kanskje at mange oppfatter vognkortet som temmelig kryptisk. Nå har du sjansen til å bli fortrolig med dette dokumentet, som forteller svært mye om bilen din.

Det er ikke gjort i en håndvending å bli kjent med det norske vognkortet. Derfor tok vi snarveien og besøkte senioringeniør i Statens vegvesen, Ivar Fjeldberg. Og takket være Fjeldberg får du nå en loset tur gjennom vanskelig tilgjengelige koder og forkortelser.

Det norske vognkortet består egentlig av to hoveddeler; meldingsdelen og selve vognkortet. Meldingsdelen brukes i sammenheng med eierskifte, og er relativt ukomplisert. Husk imidlertid å aldri overlevere meldingsdelen til kjøper når du selger bilen din. Det er svært viktig at du selv leverer inn denne. Hvis ikke risikerer du at den aldri blir innlevert, og at du blant annet begynner å motta parkeringsgebyrer den nye eieren har pådratt seg.

Obligatoriske felter

Det mest spennende er imidlertid selve vognkortdelen, som innleder med eiers navn og adresse. Den oppmerksomme leser vil legge merke til at teksten i disse feltene etterfølges av en C i parentes. Dette betyr at feltet er obligatorisk, og at vognkortet ikke er gyldig hvis ikke feltet er utfylt. Det samme gjelder alle felter som inneholder ulike bokstaver i parentes.

 • Farge på kjennemerke: Feltet brukes kun for biler med grønne og gule kjennemerker (varebiler klasse 2 og anleggskjøretøyer).
 • Registeringsdistrikt: De to første sifrene angir hvilket hoveddistrikt som har tatt seg av registreringsjobben. Det tredje sifferet angir om det aktuelle kontoret er et hovedkontor (1) eller et underkontor (2 og 3).
 • Artikkelen fortsetter under annonsen

 • Kjennemerke (A): Disse tegnene her finner du forhåpentligvis igjen på skiltene dine. A-en betyr at punktet er obligatorisk.
 • Understellsnummer (E): Dette nummeret er bilens personlige identifikasjonsnummer. Understellsnummeret vil du finne igjen på en bærende del av karosseriet, samt på en fabrikasjonsplate. Vanligvis finner du sistnevnte i motorrommet. De tre første bokstavene i understellsnummeret angir bilprodusenten, tallene på slutten betegner bilens produksjonsnummer.

  Bokstavene i midten angir bilfabrikantens koder for motortype, girkasse, årsmodell og så videre.

 • Kjøringens art

 • Kodene for kjøringens art består av to sifre. Det første betegner hovedgrupper, mens det andre betegner undergrupper. Vi tar her kun for oss hovedgruppene. 1 = Egentransport, 2 = Rutevogn, 3 = Drosje, selskapsvogn, 4 = Leievogn, 5 = Utleievogn, 6 = Lærevogn, 7 = Hotellvogn, 8 = Turvogn, 9 = Annen ervervsmessig kjøring.
 • Avgiftsgruppe: De tresifrede kodene sendes Toll- og avgiftsdirektoratet for beregning av avgifter.
 • Redusert avgiftsgrunnlag (totalvekt): Dette feltet fylles ut når eiere av tyngre kjøretøyer mener at de ikke kommer til å utnytte kjøretøyets totale lasteevne. Dette gir reduksjon av kjøretøyets årsavgift.
 • Ulike registreringsdatoer

  Hanskerommets hemmeligheter


 • Reg. dato: Feltet angir datoen bilen ble registrert på nåværende eier.
 • Reg. første gang i Norge: Angir datoen bilen ble registrert første gang i Norge. Dette feltet er mest interessant i sammenheng med bruktimporterte biler.

 • Registeringsår 1 (B): Feltet angir året bilen ble registrert som ny, uavhengig av hvilket land den først ble registrert i.
 • Merke (D): Feltet er obligatorisk.
 • Modell/type: Feltet forteller hvilken modell bilen er, for eksempel 626 for Mazda 626. I tillegg angis bilprodusentens typebetegnelse. Typebetegnelsen er som regel hentet fra bilens fabrikasjonsplate. Er ikke typebetegnelsen oppgitt på fabrikasjonsplaten, hentes koden fra understellsnummeret.
 • Typegodkjenning og kjøretøygruppe

 • Typegodkjennings nr.: Alle biler som selges i EØS-området skal være såkalt EØF-godkjent. Alle EØF-godkjente bilmodeller får tildelt et typegodkjenningsnummer. Etter at EØF-godkjenningen ble satt i verk, godkjenner norske myndigheter kun bilmodeller som er spesielle for Norge, som for eksempel kombinerte biler og varebiler klasse 2.
 • Kjøretøygruppe: De to første tegnene i dette feltet angir en EØF-kode. De tre neste tallene er de gamle norske klassifiseringskodene. De brukes i dag blant annet til beregning av avgifter.
 • Utstyr (Tipp, Kran, Lasteapp., Differensial-sperre): Dette feltet er opprettet for Forsvaret, til bruk i sammenheng med rekvirering av kjøretøyer ved mobilisering.
 • Effekt og slagvolum

 • Motoreffekt : Feltet angir hvor mange kilowatt motoren din yter. Har du lyst til å finne ut hvor mange hestekrefter bilen din har, ganger du dette tallet med 1,36.
 • Slagvolum: Feltet angir motorstørrelsen på din bil. Tallet angir sylindrenes samlede volum i kubikkcentimeter.
 • Drivstoff kode: Har du noen gang lurt på om bilen din går på bensin eller gass? Sannsynligvis ikke. Men dette feltet gir deg uansett svar på om bilen går på 1 Bensin, 2 Diesel, 3 Parafin, 4 Gass, 5 Elektrisitet eller 9 Annet.
 • Bredde: Feltet angir bilens største bredde. Sidespeil er ikke regnet med.
 • Lengde: Feltet angir bilens største lengde. Hengerfestet ikke tatt med.
 • Lengde til tilhengerkopling el. svingskive: Feltet brukes stort sett bare om vogntog, semitrailere og lignende kjøretøyer, og brukes for beregning av total lengde.
 • Dekk og felger

 • Standard dekkdimensjon foran (og bak): Disse feltene forteller deg en del om dekkene på bilen din. De tre første tallene gir deg dekkets bredde i millimeter. De to tallene etter skillestreken angir forhold mellom dekkets høyde og bredde. Bokstaven R står for radialdekk, mens de to siste tallene angir dekkets indre diameter i tommer. (Se egen artikkel)
 • Min. Load Index (ev. PR)/min.hastighet: De to første tallene angir en kode for hvor stor vekt dekket tåler, mens bokstaven angir maksimal hastighet dekkene er beregnet for å tåle (L = maksimalt 120 km per time, M = 130, N = 140, P =150, Q = 160, R = 170, T = 190, U = 200, H = 210, V = 240).
 • Standard felg for (og bak): Tallet angir felgens bredde i tommer. Bokstaven, som vanligvis er en J, beskriver felgens evne til å holde på slangeløse dekk. Det er ikke lov å bruke slangeløse dekk på annet enn J-felger.
 • Min.innpress : Innpresning er avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens senterlinje. Tallet i vognkortet angir den minste innpresningen som er tillatt på din bil.
 • Sporvidde og aksler

 • Maks. sporvidde foran (og bak): Tallet angir maksimal tillatt avstand mellom hjulparene. Avstanden måles fra dekkenes midtpunkt og er oppgitt av bilprodusenten.
 • Ant. aksler/drift: Angir hvor mange akslinger bilen har og hvor mange av akslingene som brukes til fremdrift av bilen.
 • Akselavstander: Angir avstanden mellom fremre og bakre aksling, eventuelt også mellom andre og tredje, tredje og fjerde og så videre.
 • Tillatt kopl.last kg: Feltet angir maksimal tillatt vertikal belastning på bilens tilhengerfeste.
 • Tillatt taklast: Feltet brukes ikke lengre.
 • Standstøy dB (A)/Turtall: Feltet angir maksimal støy i decibel når bilen står stille, og motoren ruses opp til 3/4 av turtallet for full effekt. Bokstaven F står for Fabrikkdata.
 • Farge: Feltet angir bilens farve og er blant annet til nytte for politiet.
 • Hanskerommets hemmeligheter

  Vekt og last

 • Tillatt totalvekt (F): Tillatt totalvekt = egenvekt + vekt av fører (75 kg) + tillatt nyttelast.
 • Egenvekt: Bilens vekt.
 • Tillatt nyttelast inklusive vekt av passasjerer: Tallet er beregnet av fabrikken
 • Tillatt foraksellast: Tillatt foraksellast skal sammen med tillatt bakaksellast aldri overstige tillatt totalvekt.
 • Tillatt bakaksel-/boggi-/trippelboggilast: Skal sammen med tillatt foraksellast aldri overstige tillatt totalvekt
 • Egenvekt på foraksel/kopling: Feltet brukes ikke lenger.
 • Egenv. på bakaksel-/boggi-/tr.boggi: Feltet brukes ikke lenger
 • Tillatt vogntogvekt kg: Feltet angir maksimal lovlig vekt når både bilens egenvekt, fører, passasjerer, nyttelast og tilhenger er tatt med.
 • Maks. aktuell totalvekt av tilhenger/tilhengerredskap som kan brukes med denne motorvogn - når tilhengeren/tilhengerredskapen har driftsbrems: Feltet angir maksimal tillatt vekt på tilhenger med brems, inkludert lasten på tilhengere.
 • Maks. aktuell totalvekt av tilhenger/tilhengerredskap som kan brukes med denne motorvogn - når tilhengeren/tilhengerredskapen ikke har driftsbrems: Maksimal vekt av tilhenger uten brems, inkludert last. Vil aldri overstige 750 kilo.