UP har sterkt fokus på brudd på fartsgrenser Foto: colourbox.com
UP har sterkt fokus på brudd på fartsgrenser Foto: colourbox.comVis mer

Halvparten kjører for fort

Halvparten av norske bilførere mener det er OK å kjøre litt over fartsgrensen.

I forbindelse med oppstarten av en ny kampanje mot for høy fart, advarer Statens Vegvesen mot å bryte fartsgrensen.

- Det er grundig dokumentert at fart er en hovedårsak til trafikkulykker på norske veger, hevder UP-sjef Runar Karlsen. (Les blant annet om hva som dreper på norske veier.)

Les også: Ti tips som gjør deg til en bedre sjåfør og utstyret som gjør veien tryggere.

50 liv

I følge Vegvesenet ville omkring 50 liv blitt spart hvert år dersom alle til enhver tid holdt fartsgrensen. Runar Karlsen mener at folk som kjører for fort mangler kunnskap og er likegyldige. Statens Vegvesen har som målsetting at 85 prosent av bilførerne skal være på den rette siden av fartsgrensa innen 2020.

Slik ser det nye kampanjeskiltet ut. Ved siden av, samferdselsminister Meltveit Kleppa og UP-sjef Karlsen. Vis mer


Vegvesenet hevder at en økning i snittfarten på 5 prosent på en gitt veistrekning vil gi en økning i antall ulykker på 10 prosent. Antall drepte vil øke med 25 prosent, sies det videre. Det spesifiseres ikke hva slags strekninger det er snakk om.

Og hvem synder mest?

Tidligere i år gikk representanter fra forsikringsbransjen så langt som å si at jentene bør ta rattet.

- Vi vet fra skadestatistikken at kvinner opp til 30 år har en langt mer forsiktig tilnærming til bilkjøringen, og generelt sett har mindre skader enn menn. Det sa fagsjef i If, Kurt Isak Undereidet.

Tidligere har UP bekreftet at menn er verstinger på veien. UP refererte til både forskning og egen statistikk, som blant annet viser at 35 prosent av de som blir tatt i med for høy fart på veien, er menn under 30 år. Også en rapport fra Transportøkonomisk Institutt i 2009 bekrefter det forholdet at menn mellom 21 og 40 er de store fartsjegerne i trafikken.

Les også: Grisekjørerne avslørt i rapport

Sosialt akseptert å kjøre for fort

UP-sjefen mener vi har en ukultur i Norge hvor det er sosialt akseptert å kjøre over fartsgrensa. Han mener vi må ha samme nulltoleranse overfor for fort-kjøring som vi har mot kjøring i ruspåvirket tilstand.

UP oppgir innsatsen mot for høye hastigheter som sitt hovedfokus, sammen med fokus på rus og bruk av bilbelte.