Gratis luft-varsel på SMS

Har du astma eller andre luftveislidelser? Eller er du av andre årsaker interessert i luftkvalitet? Nå kan du bli varslet via epost eller tekstmelding.

Offentlige etater er ikke kjent for å være de første som tar i bruk ny teknologi for å informere sitt publikum. Men det finnes unntak. Norsk institutt for luftforskning (NILU) har utviklet en luftvarslingstjeneste på internett, der man kan klikke seg frem til informasjon om luftkvaliteten i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. NILUs sider finner du her.

Lettere tilgjengelig

Nå har imidlertid NILU bestemt seg for å gjøre informasjonen enda mer tilgjengelig. I samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT), Storm Weather Center (SWG) og Vegdirektoratet går etaten nå i gang med et prøveprosjekt, der det skal sendes ut varsler om luftkvalitet per epost og tekstsmeldinger (SMS). Prøveprosjektet omfatter kun Oslo og Grenland, men målet er at denne tjenesten på sikt skal kunne tilbys innbyggerne i alle de største byene. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med EU og lignende tjenester bygges også ut i Frankrike, Hellas, Spania og Tyskland.

Lett å bli med

Gratis luft-varsel på SMS


Prosjektet vil starte i begynnelsen av neste uke, men hvis du er rask har du fortsatt muligheten til å bli med. Alt du trenger å gjøre er å sende en epost til sondre.meland@vegvesen.no hvis du bor i Oslo, eller bjorn.brekke@sft.no hvis du bor i Grenlandsområdet.

Du vil da få tilsendt brukernavn og passord for innlogging på et lukket område, der du kan velge om du vil ha meldingene tilsendt som epost eller SMS. Du kan i tillegg angi hvilket område av Oslo eller Grenland som er mest interessant for deg.

Gratis og uforpliktende

- Prosjektet vil vare i tre uker og er gratis for deltakerne. Deltakelse i prosjektet er også helt uforpliktende, lover Sondre Meland, overingeniør i Statens vegvesen i Oslo.

Relaterte artikler:

  • Hovedstadens gater fulle av stein og støv