Godkjent eller ikke godkjent?

I dag kan du være godkjent eller ikke når du går opp til førerprøven, men det har ikke alltid vært sånn.

I tidligere tider måtte alle gjennom en kjøretentamen ved kjøreskolen og bestå den før man fikk gå opp til den virkelige førerprøven ved trafikkstasjonen. I 1994 ble regelverket endret slik at man fra da av kunne gå opp til førerprøven ved trafikkstasjonen når de måtte ønske, uansett om trafikkskolen hadde godkjent dem på forhånd eller ikke. På samme tid ble også førerprøven utvidet, og målet med omleggingen var å kvalitetssikre opplæringa.

Statistikk fra Oslo Trafikkstasjon viser at strykprosenten har økt betraktelig fra 1994 og til i dag -- i størst grad på teoridelen. Første halvår 1994, mens eleven ennå måtte godkjennes av trafikkskolen, hadde man i Oslo en strykprosent på 17,38 prosent på teoridelen og 31,09 prosent på kjøredelen. Første halvår 1999 var strykprosenten på teoridelen 43,11 prosent, mens den for kjøredelen hadde steget til 48,31 prosent. Altså en økning i stryk på 25,73 prosent på teoridelen, og 17,22 prosent på kjøredelen.