Gjennomsnittshastigheten ned på E18

Lavere fartsgrenser og økt tilstedeværelse fra politiet på E18 i Vestfold har resultert i lavere gjennomsnittshastighet på veistrekningen.

Mer politi eller lavere fartsgrenser?

 1. Gjennomsnittshastigheten ned på E18

Målinger Statens vegvesen foretok på tre punkter i Vestfold før (i uke 23) og etter (i uke 25) at fartsgrensen ble satt ned med 10 km/t den 18. juni, viser at den reelle hastigheten har gått ned. Dette er tallene fra Statens vegvesen Vestfold:

Målinger ved Solum (ny fartsgrense 70 km/t):

 • Ca. 80.000 passerende biler i uken

 • Gjennomsnittsfart, uke 25: 70 km/t

 • Gjennomsnittsfart, uke 23: 76 km/t

 • Reell fartsreduksjon: gjennomsnittlig 6 km/t
 • Målinger ved Gunnestad i Sande (ny fartsgrense 70 km/t):

 • Ca. 160.000 passerende biler i uken

 • Gjennomsnittsfart, uke 25: 72 km/t

 • Gjennomsnittsfart, uke 23: 78 km/t

 • Reell fartsreduksjon: gjennomsnittlig 6 km/t
 • Målinger ved Klinestad nord for Sandefjord (ny fartsgrense 80 km/t):

 • Ca. 150.000 passerende biler i uken

 • Gjennomsnittsfart, uke 25: 78 km/t

 • Gjennomsnittsfart, uke 23: 82 km/t

 • Reell fartsreduksjon: gjennomsnittlig 4 km/t
 • Uke 23 tilsvarer tidsrommet 7.-13. juni, 1999
  Uke 25 tilsvarer tidsrommet 21.-27. juni, 1999