Gjelder også båt og MC

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ifølge den svenske den svenske Merverdiskatteloven gjelder momsregelen "alla tjänster som avser varor utom uthyrning, om varorna förts in i landet endast för tjänsten i fråga för att därefter föras ut ur landet till en plats utanför EG."

Vil følge bilverkstedene

Det betyr at også reparasjoner av for eksempel båter og motorsykler omfattes av momsfritaket. Vi har ikke vært i kontakt med båt- eller motorsykkel-verksteder, men regner med at også disse vil innføre momsfritak når de svenske retningslinjene er på plass.

Kilde: Den svenske Merverdiskatteloven, kapittel 5, paragraf 11, 3. ledd.

Les videre ved å klikke på de blå pilene under.