Gir håndfri en ny mening

Volvo forsker på bilen som kjører av seg selv, og det virker.

Svenskene, med Volvo i spissen, er nå i gang med testing av morgendagens trafikksystem som krever mindre av oss som førere. Ordet kollektivtrafikk får en ny betydning når Volvo nå stikker hodet ut i samfunnet og forteller om morgendagens køkjøring.

Systemet Volvo nå tester ut handler om at den ene bilen følger den første, og så videre. Så godt skal systemet være at førerne i de påfølgende bilene faktisk kan bedrive tiden med helt andre ting, og Volvo mener det skal være på den sikre halvdelen av skalaen.

Også Google kjører førerløst

Biltog

Prosjektet kalles SARTRE Road Train Project, og handler om at man kan danne en rekke av biler som automatisk følger hverandre på en en lang rekke. Testene er gjort i hastigheter opp til 90 km/t, hvor tre biler har fulgt hverandre med en avstand på rundt 6 meter mellom bilene. Foreløpig drives prosjektet av syv forskjellige partnere, og Volvo er eneste deltagende bilprodusent. Blant de andre finner vi politikere, tekniske eksperter, trafikkforskere og økonomer.

Denne vekker deg om du skulle duppe av

Spis matpakka di

I fremtiden kan du spise matpakka på langturen.
I fremtiden kan du spise matpakka på langturen. Vis mer


Utviklerne forteller at systemet er laget for å være sikrere, dette til tross for at førerne skal få frigjort tid til å drive med helt andre ting i bilen enn å kjøre den. Som eksempel fortelles det at du kan gjøre unna litt kontorarbeid, eller kanskje du vil bruke den til å spise frokosten din. Et av de viktigste argumentene for at dette skal være en sikrere måte å ferdes i trafikken på, er at bilene som følges er rattet av profesjonelle sjåfører. Dette kan være førere av tungtransport, busser, og lignende.

VW tester på det samme

Sparer 20 %

Et annet aspekt er at det på denne måten skal bli mer økonomisk, og dermed miljøvennlig å komme seg fra A til B, ettersom tungtransporten representerer jevnere kjøring, og foregår i litt lavere hastigheter enn resten av trafikkbildet. SARTRE oppgir at kjøringen i et trafikktog vil gi en energibesparing på rundt 20 %.

I fremtiden kan du spise matpakka på langturen.


Politikk i godteskåla

SARTRE består av sterke krefter, men hvorvidt dette systemet kommer på markedet eller ei er foreløpig uvisst. Flere produsenter jobber med tilsvarende prosjekter, og det er de som klarer å enes om et system som vil fremstå som vinneren til slutt. Således er det ikke et pluss i margen at Volvo er eneste bilprodusent i godteskåla, men med politikere med på laget kan lobbyvirksomheten likevel gi resultater.