Gebyrer

Sammenlignet med satsene for forenklede forelegg, er gebyr-satsene relativt lave. Bruk av slitte dekke kan imidlertid resultere i inntil 3.000 kroner i gebyr.


Som nevnt i innledningskapitlene defineres ikke gebyret som "bot". Gebyret regnes heller ikke som straff og registreres derfor ikke i bøteregisteret. Mens kun politi og tollmyndigheter kan ilegge forenklede forelegg, kan også trafikketaten og vegkontorene skrive ut gebyrer.

500 og 750 kr

I trafikk-sammenheng opereres det med to gebyr-satser; 500 og 750 kroner. Den som kjører med slitte dekk kan imidlertid risikere å bli ilagt 3.000 kroner i gebyr. Dette fordi det ilegges ett gebyr pålydende 750 kroner for hvert dekk som ikke tilfredsstiller kravene til mønsterdybde.

Paradoksale satser

Merkelig nok gjelder ikke det samme prinsippet når det kommer til sikring av barn. Den som blir knepet for ikke å ha sikret sine barn på tilfredsstillende måte får kun ett gebyr (750 kr) - uansett hvor mange usikrede barn det er snakk om. Som vi straks skal komme tilbake til (i sammenheng med forenklede forelegg), koster det faktisk mer enn dobbelt så mye (1.600 kr) å bli tatt for å kjøre 6 km/t for fort.

Gebyr: 500 kr
 
1. Fører kan ikke fremvise ...
... førerkort
... mopedførerbevis
... vognkort
 
2. Manglende ...
... varseltrekant
... fartsmåler eller fartsmåler som ikke virker
 
3. Ulovlig kjøring med ...
... piggdekk
... kjetting
 
4. Kjøring ...
... uten å medbringe kjetting
... med signalhorn som avgir varierende tonehøyde eller styrke
 
Gebyr: 750 kr
 
1. Manglende bruk av ...
... bilbelte
... hjelm
 
2. Manglende sikring av passasjerer under 15 år (barnesikringsutstyr, bilbelte)
 
3. Bruk av dekk med ulovlig mønsterdybde (Sommer: min. 1,6 mm, vinter min. 3 mm) (OBS: Ett gebyr per dekk)
 
Les mer om de ulike trafikksyndene her:

  • Forenklede forelegg: Fart
  • Forenklede forelegg: Andre trafikksynder
  • Bot eller fengsel?