Gassdrevne Volvomodeller

Volvo kommer nå med såkalte bi-fuel motorer i alle sine modeller. Men i Norge må vi vente.

Gassdrevne Volvomodeller
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Bi-fuel motorene til Volvo bruker gass og bensin – hvorav gass er hovedkraftkilden: Bensintanken kobles inn når det er slutt på gassen. Det finnes flere former for gass, og den største av Bi-fuel motorene til Volvo kan bruke flere former av dette drivstoffet: naturgass/biogass eller LPG. Gass har flere fordeler i forhold til bensin, blant annet slipper det ut en god del mindre CO2, pluss at det er billigere.

To motorer

Volvo presenterer to motorer: en 2,4-liters, femsylindret Bi-fuel motor for S80 og V70, og en 1,8-liter for V40 og S40. 2,4-literen kan kjøres med enten LPG eller med naturgass eller biogass. Denne yter 140 hestekrefter, uansett hvorvidt det er bensinen eller gassen som driver motoren. Den minste motoren, 1,8-literen, kan kun kjøres på LPG, og denne yter 116 hestekrefter uansett drivstoff.

LPG, naturgass og biogass: Hva er forskjellen

Hva er så forskjellen på LPG, naturgass og biogass? For oss nordboere er det en vesentlig forskjell: De bensinstasjonene som faktisk selger dette alternative drivstoffet, distribuerer LPG. Det er også dette som er mest utbredt dersom vi ser på hele Europa: Rundt 3.000 tankstasjoner selger LPG, mot 600 som selger naturgass.
Naturgass og biogass er metan. Denne gassen kan enten utvinnes fra jorda i form av naturgass, eller man kan produsere det fra organiske materialer og få biogass. Naturgass produserer 20 prosent mindre CO2 enn bensin eller diesel, og biogass produserer faktisk ingen CO2 i det hele tatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

LPG er en blanding av to gasser: propan og butan. LPG kan utvinnes direkte når olje og gass pumpes ut av jorda, eller det kan hentes ut som restprodukter ved oljeraffinerier.

Norsk utbredelse

I Norge er det altså LPG som gjelder – i den grad man kan si at det har noen utbredelse. Totalt er det 28 bensinstasjoner som tilbyr dette her til lands, hovedsakelig fordelt på Shell, Statoil og Esso. Hvorvidt dette vil bre om seg, er vel noe usikkert. Ved kontakt med disse tre kjedene, får vi vite at det for Esso sin del ikke er noen planer om utvidelse, Shell tar beslutninger om eventuelle nye stasjoner etter hvert, og Statoil er forsiktige med utvidelser foreløpig.

Utvidelse

Det som er klart, er at det skal en viss etterspørsel til, før selskapene ruster opp stasjonene sine med LPG-tilbud. Denne etterspørselen er per i dag konsentrert rundt de store byene, og hovedvekten av kunder er taxinæringen og kollektivtransport.

Per i dag har LPG en stor forskjell i forhold til bensin eller diesel: Det er fullstendig avgiftsfritt. Du betaler selvsagt moms, men ingen øvrige avgifter. Hvordan dette vil utvikle seg for fremtiden, med tanke på avgifter, er svært usikkert.

Volvo og Bi-fuel i Norge

Volvos Bi-fuel motorer har gasstanken plassert under gulvet, slik at lastekapasiteten i modellene forblir uforandret. Rekkevidden på 2,4-liters motoren er 630 kilometer på en tank med naturgass eller 500 kilometer på en tank med LPG. Bensintanken på S80 og V70 tilbyr en ekstra rekkevidde på 350 kilometer. 1,8-liters motoren har en rekkevidde på 460 kilometer med LPG, og 750 kilometer med bensin.
Bi-fuel motorene fra Volvo lar imidlertid vente på seg her til lands. Den norske importøren vil ikke ta de inn før vi har et mer utbygd nettverk av tankstasjoner som tilbyr LPG/gass i Norge.