Garantien: din eneste rettighet?

I går kunne du lese om svært sprikende lakk -og rustgarantier i bilbransjen, hvor de dårligste kun gir tre års rustgaranti, og ett års lakkgaranti. Men hvis du oppdager skaden etter denne tiden: har du da ingen rettigheter?

Det er klart at når du kjøper en vare som er såpass dyr som det en bil tross alt er, forventer du at den skal være med deg uten vesentlige feil og mangler lengere enn ett eller kanskje tre år. Da skal du vite at dine rettigheter gjennom garantiene er andre enn, og kommer i tillegg til, de rettighetene du automatisk får som forbruker, gjennom kjøpsloven.

Kjøpsloven gjelder uansett

Uansett hvor gode eller dårlige garantiordninger de ulike bilmerkene tilbyr, har du fremdeles reklamasjonsrett gjennom kjøpsloven, som gir deg fem års klagefrist på kapitalvarer. Dette betyr at hvis du kjøper en bil med for eksempel tre års rustgaranti, og du ikke oppdager skadene før etter fire år, så kan du fremdeles klage på produktet i henhold til kjøpsloven. Samme hva som står i en garanti, så gjelder fremdeles kjøpsloven.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Feil og mangler

Kjøpsloven stiller selvfølgelig visse begrensninger for klageretten. Som nevnt ovenfor må du klage innen rimelig tid etter at du oppdaget skaden, og fristen på biler er fem år. Det kjøpsloven beskytter mot, er feil og mangler på produktet. Produktet -- i dette tilfellet bilen -- er mangelfull hvis den ikke er som du kan forvente av et tilsvarende produkt. Feilen eller mangelen må imidlertid kunne spores tilbake til kjøpstidspunket; du kan altså ikke klage på skader som oppstår på grunn av unormal slitasje eller ukorrekt bruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Garantien kommer i tillegg

Garantiene som selgeren, produsenten, eller importøren gir deg ved kjøp av en bil, får du i tillegg til de rettighetene kjøpsloven gir. Du har ikke krav på å få garantier. Kjøpsloven dekker som nevnt feil som var der ved levering, mens garantien tar seg av feil som likevel oppstår, som rust- og lakkskader. En rustgaranti som går utover det tidsrommet det vanligvis tar før det utvikler seg rust, vil være en god garanti. Som regel vil da produsenten eller importøren reparere manglene uten at det koster deg noe.

Hvor rettes klagen?

Klagesaker på bil og bilreparasjoner er en av de største gruppen med klagesaker som Forbrukerrådet får. Hvis du oppdager feil eller mangler på bilen din, som du mener ikke skyldes uvettig behandlig eller bruk av deg, og garantiene er utløpt, kan du klage med henvisning til kjøpsloven. Denne klagen skal først og fremst rettes til det firma du kjøpte den av, og som du holder ansvarlig, men den kan også rettes mot importør eller produsent.

Hvis dere ikke greier å komme til enighet, kan du henvende deg videre til Forbrukerrådet i ditt fylke. Forbrukerrådet vil da forsøke å mekle frem en løsning. Løser det seg heller ikke da, kan de fleste saker tas opp i Forbrukertvistutvalget, som kan avsi avgjørelser med samme virkning som en vanlig dom. Kan ikke Forbrukertvistutvalget ta seg av klagen, må saken inn for en vanlig domstol.