Fylkesvis oversikt

Her er en oversikt over dyreste og billigste pris for periodisk kjøretøykontroll som Konkurransetilsynet fant i sin undersøkelse. Oversikten er satt opp fylkesvis, med nord i toppen og sør til slutt.

Hele Norge:

Eldre bensinbil:
Lavest: 245 kr.
Høyest: 908 kr.
Antall verksteder:501

Nyere bensinbil:
Lavest:245 kr.
Høyest:1.144 kr.
Antall:498

Eldre dieselbil:
Lavest: 245 kr.
Høyest: 908 kr.
Antall: 488

Nyere dieselbil:
Lavest: 245 kr.
Høyest: 1.144 kr.
Antall: 486

Finnmark fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 430 kr.
Høyest: 560 kr.
Antall: 13

Nyere bensinbil:
Lavest: 451 kr.
Høyest: 615 kr.
Antall: 13

Eldre dieselbil:
Lavest: 520 kr.
Høyest: 660 kr.
Antall: 12

Nyere dieselbil:
Lavest: 546 kr.
Høyest: 705 kr.
Antall: 12

Troms fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 410 kr.
Høyest: 560 kr.
Antall: 40

Nyere bensinbil:
Lavest: 430 kr.
Høyest: 634 kr.
Antall: 40

Eldre dieselbil:
Lavest: 450 kr.
Høyest: 651 kr.
Antall: 37

Nyere dieselbil:
Lavest: 450 kr.
Høyest: 725 kr.
Antall: 37

Nordland fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 380 kr.
Høyest: 677 kr.
Antall: 60

Nyere bensinbil:
Lavest: 400 kr.
Høyest: 677 kr.
Antall: 60

Eldre dieselbil:
Lavest: 410 kr.
Høyest: 677 kr.
Antall: 60

Nyere dieselbil:
Lavest: 420 kr.
Høyest: 719 kr.
Antall: 60

Nord-Trøndelag fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 350 kr.
Høyest: 600 kr.
Antall: 26

Nyere bensinbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 660 kr.
Antall: 26

Eldre dieselbil:
Lavest: 418 kr.
Høyest: 690 kr.
Antall: 26

Nyere dieselbil:
Lavest: 418 kr.
Høyest: 750 kr.
Antall: 26

Sør-Trøndelag fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 330 kr.
Høyest: 599 kr.
Antall: 32

Nyere bensinbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 599 kr.
Antall: 32

Eldre dieselbil:
Lavest: 330 kr.
Høyest: 869 kr.
Antall: 31

Nyere dieselbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 869 kr.
Antall: 31

Møre og Romsdal fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 580 kr.
Antall: 37

Nyere bensinbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 590 kr.
Antall: 37

Eldre dieselbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 716 kr.
Antall: 37

Nyere dieselbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 716 kr.
Antall: 37

Sogn og Fjordane fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 539 kr.
Antall: 36

Nyere bensinbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 659 kr.
Antall: 35

Eldre dieselbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 652 kr.
Antall: 36

Nyere dieselbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 772 kr.
Antall: 35

Hordaland fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 409 kr.
Høyest: 580 kr.
Antall: 43

Nyere bensinbil:
Lavest: 400 kr.
Høyest: 640 kr.
Antall: 43

Eldre dieselbil:
Lavest: 450 kr.
Høyest: 780 kr.
Antall: 41

Nyere dieselbil:
Lavest: 460 kr.
Høyest: 790 kr.
Antall: 41

Vest-Agder fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 245 kr.
Høyest: 510 kr.
Antall: 33

Nyere bensinbil:
Lavest: 245 kr.
Høyest: 571 kr.
Antall: 33

Eldre dieselbil:
Lavest: 245 kr.
Høyest: 635 kr.
Antall: 32

Nyere dieselbil:
Lavest: 245 kr.
Høyest: 735 kr.
Antall: 32

Aust-Agder fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 369 kr.
Høyest: 490 kr.
Antall: 24

Nyere bensinbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 560 kr.
Antall: 22

Eldre dieselbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 580 kr.
Antall: 22

Nyere dieselbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 650 kr.
Antall: 21

Telemark fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 380 kr.
Høyest: 627 kr.
Antall: 14

Nyere bensinbil:
Lavest: 440 kr.
Høyest: 650 kr.
Antall: 14

Eldre dieselbil:
Lavest: 460 kr.
Høyest: 690 kr.
Antall: 13

Nyere dieselbil:
Lavest: 500 kr.
Høyest: 750 kr.
Antall: 13

Vestfold fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 560 kr.
Antall: 15

Nyere bensinbil:
Lavest: 380 kr.
Høyest: 591 kr.
Antall: 15

Eldre dieselbil:
Lavest: 430 kr.
Høyest: 645 kr.
Antall: 15

Nyere dieselbil:
Lavest: 430 kr.
Høyest: 677 kr.
Antall: 15

Buskerud fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 350 kr.
Høyest: 500 kr.
Antall: 18

Nyere bensinbil:
Lavest: 350 kr.
Høyest: 560 kr.
Antall: 18

Eldre dieselbil:
Lavest: 350 kr.
Høyest: 655 kr.
Antall: 18

Nyere dieselbil:
Lavest: 350 kr.
Høyest: 655 kr.
Antall: 18

Akershus fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 430 kr.
Høyest: 652 kr.
Antall: 16

Nyere bensinbil:
Lavest: 440 kr.
Høyest: 652 kr.
Antall: 16

Eldre dieselbil:
Lavest: 455 kr.
Høyest: 775 kr.
Antall: 15

Nyere dieselbil:
Lavest: 455 kr.
Høyest: 775 kr.
Antall: 15

Oslo fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 395 kr.
Høyest: 908 kr.
Antall: 21

Nyere bensinbil:
Lavest: 395 kr.
Høyest: 1.144 kr.
Antall: 21

Eldre dieselbil:
Lavest: 395 kr.
Høyest: 908 kr.
Antall: 21

Nyere dieselbil:
Lavest: 395 kr.
Høyest: 1.144 kr.
Antall: 21

Østfold fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 400 kr.
Høyest: 580 kr.
Antall: 19

Nyere bensinbil:
Lavest: 400 kr.
Høyest: 580 kr.
Antall: 19

Eldre dieselbil:
Lavest: 430 kr.
Høyest: 650 kr.
Antall: 19

Nyere dieselbil:
Lavest: 430 kr.
Høyest: 650 kr.
Antall: 19

Oppland fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 492 kr.
Antall: 27

Nyere bensinbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 523 kr.
Antall: 27

Eldre dieselbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 580 kr.
Antall: 27

Nyere dieselbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 673 kr.
Antall: 27

Hedmark fylke:

Eldre bensinbil:
Lavest: 370 kr.
Høyest: 590 kr.
Antall: 27

Nyere bensinbil:
Lavest: 430 kr.
Høyest: 625 kr.
Antall: 27

Eldre dieselbil:
Lavest: 435 kr.
Høyest: 655 kr.
Antall: 26

Nyere dieselbil:
Lavest: 435 kr.
Høyest: 715 kr.
Antall: 26