Full oversikt: Fordeler og ulemper

Fordeler og ulemper ved privat billeie
FORDELER VED PRIVAT BILLEIE
 
NY MULIGHET: Ny mulighet for den som ellers ikke har økonomisk evne til å finansiere en ny, driftssikker, miljøvennlig og sikker bil gjennom et ordinært banklån.
 
BILLIG INNGANGSBILLETT TIL NYBILMARKEDET: Startleie utgjør vanligvis kun 12,5 prosent av bilens verdi. Selveiere må vanligvis stille med 20 prosent egenkapital.
 
LAVE MÅNEDLIGE UTGIFTER: Månedsleien i en privatleie-avtale er vanligvis betydelig lavere enn månedlige renter og avdrag for et tilsvarende billlån (over fem år).
 
REDUSERT RISIKO 1: Gir flere mulighet til å disponere bil med nybilgaranti. Nybilgaranti eliminerer risikoen for store, uforutsette utgifter som følge av tekniske feil ved bilen.
 
REDUSERT RISIKO 2: Bilens verditap er fastsatt i avtalen. Dermed slipper leietaker unna risikoen for at bilen skal synke mer i verdi enn det det er grunn til å forvente. For eksempel vil et bruktbil-krakk kunne medføre ekstraordinært verditap. Et slikt verditap vil leietaker slipper unna, i motsetning til selveieren.
 
REDUSERT RISIKO 3: Statlige nybilrelaterte avgiftslettelser vil kunne medføre ekstraordinær reduksjon i bruktbilprisene. Leietakeren slipper unne denne risikoen, i motsetning til selveieren. Den politiske sannsynligheten for at bilavgiftene skal reduseres markant er imidlertid liten.
 
MINDRE MAS: Leietakere slipper å selge bilen. Dermed slipper man også unna faren for i en periode å bli sittende uten bil - alternativt å bli sittende med to biler.
 
ULEMPER VED PRIVAT BILLEIE
 
INGEN OPPARBEIDING AV EGENKAPITAL: En leietaker opparbeider ikke egenkapital som vedkommende vil ha glede av ved neste bilkjøp/leieavtale. Selveieren som finansierer bilkjøpet via tradisjonelt billån i bank, vil etter at lånet er nedbetalt sitte igjen med egenkapital i form av bilens restverdi.
 
MINDRE FRIHET 1: Ved leieperiodens utløp må man betale for eventuelle skader og uvanlig slitasje man har påført bilen. Selveieren kan selv bestemme om han/hun ønsker å bruke penger/forsikringsbonus på å reparere parkeringsbulker, riper og andre småskader.
 
MINDRE FRIHET 2: Ved privat billeie er kjørelengden fastsatt i avtalen. Kjøring utover den avtalte kjørelegden vil medføre tilleggsbetaling utover det avtalte beløpet. Selveieren velger selv hvor kort eller langt vedkommende ønsker å kjøre, selv om også selveieren må informere forsikringsselskapet om eventuelt overskredet kjørelengde.
 
MINDRE FRIHET 3: Ved privat billeie binder man seg for en bestemt periode, vanligvis tre år. Hvis man blir nødt til å bryte avtalen før avtalens avtalte utløp, påløper ekstrautgifter. Selveieren har større frihet i den forstand at vedkommende når som helst kan selge bilen og gjøre opp billånet (forutsatt at lånet ikke er et fastrentelån).
 
INGEN MULIGHET FOR EKSTRAORDINÆR GEVINST 1: Bilens verditap er fastsatt i avtalen. Hvis etterspørselen i bruktbilmarkedet stiger mer enn tilbudet, noe som i sin tur fører til økte bruktbilpriser, vil ikke leietaker nyte godt av dette. Det vil selveieren.
 
INGEN MULIGHET FOR EKSTRAORDINÆR GEVINST 2: Bilens verditap er fastsatt i avtalen. Hvis de statlige bilavgiftene økes, noe som i sin tur fører til økte bruktbilpriser, vil ikke leietaker nyte godt av dette - i motsetning til selveieren. Den politiske sannsynligheten for at bilavgiftene skal øke ytterligere er imidlertid liten.