Full forvirring rundt refleksvest-påbudet

Mangelfull og forvirrende informasjon i sammenheng med refleksvest-påbudet har blant annet ført til gal informasjon både på DinSide og Politiets nettsider. Trygg Trafikk er blant dem som nå kritiserer Vegdirektoratet.

"Trygg trafikk er kritiske til at kravet om refleksvesten i bil plutselig endres dagen før forskriften trer i kraft, 1. mars". Det skriver Trygg Trafikk på sine nettsider, med bakgrunn i uvanlig forvirrende informasjon fra Vegdirektoratet.


Stadige endringer

ILLUSTRASJON: Per Ervland
ILLUSTRASJON: Per Ervland Vis mer

I den opprinnelige forskriften, som ble offentliggjort av Vegdirektoratet i romjulen 2006, gikk det frem at refleksvester i bil måtte være typegodkjent i henhold til standarden EN-471 (vester for profesjonelt bruk). Men få dager senere kommuniserte direktoratet på sine hjemmesider at også vester med typegodkjenning EN-1150 (vester for fritidsbruk) ville bli godkjent. Så, den 28. februar, bare én dag før forskriften skulle tre i kraft, kom nok en endring. Da hadde Vegdirektoratet bestemt seg for å kutte ut alle typegodkjenningskrav. Det betyr at alle typer refleksvester godkjennes for bruk i bil, så lenge de er CE-merket.


- Trygg Trafikk mener at det er svært uheldig at informasjonen om hva som faktisk gjelder stadig blir endret, helt opp til dagen før forskriften gjøres gjeldende. Det er forvirrende for publikum at det ikke er helt klart hva som gjelder av krav, skriver Trygg Trafikk.

Feil på Politiets nettsider

Men det er ikke bare det ordinære publikum som har latt seg forvirre av Vegdirektoratets fremgangsmåte i denne saken. Selv Politiet oppgir gal informasjon på sine nettsider: "I forskriften står det at refleksvesten skal ha standard EN-471 klasse 2 (vernetøy til profesjonelt bruk). Statens Vegvesen Vegdirektoratet vil også utvide forskriften til å omfatte standarden EN-1150 (vernetøy til fritidsbruk). Disse kvalitetskravene er satt for at vesten skal ha god synlighet.", står det å lese på politi.no. Men denne informasjonen er altså ikke gyldig.

- Ingen garanti for kvaliteten

Trygg Trafikk har også faglige innvendinger mot denne siste endringen og mener at Statens vegvesen burde ha beholdt det opprinnelige kravet om at refleksvester i bil må være typegodkjent.

Full forvirring rundt refleksvest-påbudet


- Trygg Trafikks klare anbefaling til publikum er å skaffe seg en refleksvest som er godkjent etter EN 471 klasse 2, fordi man da vil være sikret en vest av god kvalitet. Alternativt en EN 1150 refleksvest. Med vester som kun er CE-merket har man ingen garanti for kvaliteten. Det finnes mange aktører på markedet som vil selge vester til bil akkurat nå. Mange vester har ikke god nok kvalitet, og kan derfor gi en falsk trygghet, skriver organisasjonen.

Glemte å opplyse om bruks-påbud

Minst like alvorlig er det at Vegdirektoratet har videreformidlet mangelfull informasjon om selve påbudet. I pressemeldinger og på etatens nettsider har det kun vært henvist til endringene i Kjøretøyforskriften (Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr). Disse sier at alle biler skal være utrustet med refleksvest og at denne skal ligge lett tilgjengelig for fører.

Vegdirektoratet har imidlertid ikke informert om en minst like viktig endring i en annen forskrift; Forskrift om bruk av kjøretøy. Denne forskriften har nemlig fått et ny setning som sier at "Bilfører skal bruke refleksvest når han beveger seg utenfor bilen." i sammenheng med at en bil er "...plassert til fare eller hinder for trafikken...".

Full forvirring rundt refleksvest-påbudet


DinSide Motor ble heller ikke gjort oppmerksom på denne endringen da vi snakket med Vegdirektoratet i sammenheng med artikkelen "Alt om det nye refleksvest-påbudet". Dermed skrev vi at det ikke foreligger formelle krav til bruk av refleksvest. Artikkelen " Alt om det nye refleksvest-påbudet" er nå oppdatert med korrekt informasjon.

Kan bli avkortning likevel

Heller ikke Gjensidige Forsikring var i går klar over at det også er påbudt å bruke refleksvest i gitte situasjoner. På denne bakgrunn opplyste informasjonsdirektør Øystein Thoresen at det ikke ville bli aktuelt med avkortning i forsikringsutbetalinger der forsikringstaker har unnlatt å bruke refleksvest i situasjoner der bruk av vest ville vært naturlig.

Da vi gjorde Gjensidige oppmerksom på at det faktisk er påbudt å bruke vest når man beveger seg ut av bilen i gitte situasjoner, ble konklusjonen en annen. Thoresen opplyser nå at avkortning kan bli aktuelt der forsikringsselskapene kan påvise sammenheng mellom manglende bruk av vest og en aktuell ulykke. Artikkelen " Alt om det nye refleksvest-påbudet" er nå oppdatert med korrekt informasjon.

Kan bli anmeldelse og forelegg

Full forvirring rundt refleksvest-påbudet


Vegdirektoratet kunne også ha informert bedre om straffereaksjonene knyttet til det nye påbudet. Direktoratet opplyste overfor DinSide at det ikke er knyttet verken gebyr eller forelegg til påbudet, og at eneste risiko er mangellapp i sammenheng med EU-kontroll eller tilfeldig teknisk kontroll.

Vi har i dag snakket med sjef for Utrykningspolitiet, Odd Reidar Humlegård, som kan opplyse at vi her snakker om et såkalt "straffesanksjonert påbud". Det betyr at man risikerer anmeldelse og eventuelt forelegg hvis det kan sannsynliggjøres at manglende bruk av vest har ført til farlige situasjoner og i verste fall personskade. Artikkelen " Alt om det nye refleksvest-påbudet" er nå oppdatert med korrekt informasjon.

Beklager forvirring

- Hvis endringen som kom i siste liten har skapt forvirring, så beklager vi det. Vi mener imidlertid ikke at vi har gjort noe galt. Vi har blant annet gitt løpende informasjon om hva som har vært status til enhver tid på våre nettsider. Og den siste pressemeldingen vi sendte ut slår fast at vi har gått bort i fra de to refleksvest-standardene, sier pressesjef i Vegdirektoratet, Kjell Bjørn Vinje.

Vinje kan også fortelle at Vegdirektoratet etter en helhetsvurdering har kommet frem til at ordinære CE-merkede refleksvester er "gode nok" og at det dermed ikke var nødvendig stille krav om egne typegodkjente vester.

Kilder: Statens Vegvesen, Trygg Trafikk, Norges Automobil-Forbund (NAF), Gjensidige Forsikring, Reflectil Norge AS, Utrykningspolitiet

Relaterte artikler:

  • Alt om det nye refleksvest-påbudet