Frogner Trafikkskole

Frogner Trafikkskole startet opp i 1999, så statistikken her er kun fra i fjor. Ideellt bør de fleste elevene være godkjent av trafikkskolen før de går opp til førerprøven, og strykprosenten til de godkjente elevene bør være så nær null som mulig.