Frogner Trafikkskole

Strykstatistikk på teoridelen for Frogner Trafikkskole. Denne var nystartet i 1999, derfor ingen tall for årene 1997 og 1998.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 - - - - -
1998 - - - - -
1999 3 0 % 48 27 % 25 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.