Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.comVis mer

Forventer bilsalgboom i dag

Men i Norge står det stille.

Etter at Tyskland, Italia, Frankrike og Spania har gjort det, skal nå også Storbritannia gi høyere vrakpantordning for å få fart på nybilsalget igjen.

- Vil selge 200.000 flere biler

Og de britiske bilselgerne forbereder seg på en kraftig økning av salget allerede i dag, når ordningen starter. Britiske Ford har allerede mottatt 1.400 forhåndsbestillinger fra bileiere som vil bytte den gamle bilen mot en ny.

- Jeg tror industrien vil øke med 150.000 til 200.000 på grunn av dette, sier Ingvar Sviggum, salg- og markedsansvarlig i Ford Europa.

Planen går ut på at nybilkjøpere får 20.000 kroner i avslag når de kjøper ny bil, dersom de kombinerer det med å vrake en eldre bil med over ti års levetid.

Høyere vrakpant redder småbilene

Tjente milliarder på vrakpant

I Tyskland startet en lignende vrakpantordning tidligere i år, og dette dette ført til at det tyske bilsalget i april økte med 20 prosent i forhold til samme måned i fjor.

I tillegg har den tyske staten tjent en halv milliard euro på tiltaket - altså 4,5 milliarder norske kroner. Årsaken er at nybilsalgene økte statens omsetning av bilavgifter så mye at den har tjent inn igjen de 1,5 milliardene euro som ble bevilget til vrakpantordningen i første omgang.

Suksessen har inspirert den tyske staten til å utvide ordningen med ytterligere én milliard euro, altså ni milliarder norske kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sier nei til høyere pant

I Norge kan vi derimot se langt etter en høyere vrakpant. I mai avviste miljøvernminiser Erik Solheim et forslag om å øke vrakpanten for biler som er 10 år eller eldre til 20.000 kroner. Forslaget ble fremmet av Høyre, med bred støtte fra organisasjoner som Framtiden i våre hender og NAF.

- En reduksjon i utslippene kan oppnås mer målrettet og kostnadseffektivt med andre virkemidler. Forslaget har store budsjettmessige konsekvenser, og må eventuelt vurderes i den ordinære budsjettprosessen, skrev Solheim i sitt svar på forslaget.

Gammel bilpark

Gjennomsnittsalderen for den norske personbilparken var 10,2 år i 2007. For bensindrevne biler var statistikken verst, med et gjennomsnitt på 11,5 år.

Bensinbilene har økt med 1,3 år i gjennomsnittlig alder siden årtusenskiftet, en utvikling som tilsier at vi innen 2025 kan ha en bilpark på 15,4 gjennomsnittlige år.

Innføres det en lignende vrakpantordning i Norge, vil dette si at flesteparten av bilene på norske veier kvalifiserer til høy vrakpant - og at den norske bilparken slik kan bli betydelig modernisert.

Oversvømmes av usolgte biler

Hovedårsaken til å innføre høyere vrakpant for de som ønsker å kjøpe ny bil, er derimot å støtte en bilindustri som sliter med røde tall, nedleggelser og konkurser. Nedgangen har økt jevnt i snart ett år, og ser ikke ut til å gi seg med det første.

Også i Norge var nybilsalget innen mars nesten halvert i forhold til fjoråret.

De landene som har innført ny vrakpantordning som en del av krisetiltakene, har derimot klart å snu denne trenden.