Fortsatt billig diesel

I Norge kan båtfolket glede seg over lav avgift på diesel. Men er det skyer i horisonten?

Fortsatt billig diesel
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Når du fyller diesel på bilen din må du betale en såkalt ”særavgift på mineralolje til framdrift av motorvogn”. I dag er denne avgiften fastsatt til 3,04 kroner per liter. På sjøen slipper du å betale dette tillegget til staten.

Dyr diesel i EU

Seiler du over kjølen er situasjonen en annen. I henhold til regelverket i EU, der man krever en minimumsskatt på alle petroleumsprodukter, må svenske båteiere betale full avgift for hver dråpe diesel.

Hittil har Belgia, Finland, Irland og Storbritannia fått fritak fra EU-regulativet – til stor glede for lystbåtbrukerne. Men i følge det engelske bladet ”Motor Boat and Yachting” kan imidlertid festen snart være over. EU-kommisjonen har nemlig foreslått å fjerne denne dispensasjonen innen to år.

Ingen avgifter i sikte

I Norge kan trolig båtfolket fortsatt puste med magen. I følge Anne-Sissel Skånvik,
Informasjonssjef i Finansdepartementet, er en økning av avgiftsnivået på maritim diesel ingen aktuell problemstilling.

Dette vil heller ikke bli aktuelt i fremtiden?

- Det kan jeg ikke love. Skatter og avgifter blir løpende tatt opp til vurdering i Stortinget, sier Skånvik til DinSide.

- Men, jeg gjentar at dette ikke er noe som drøftes i dag, avslutter Skånvik.