<strong>Statens Vegvesen:</strong> Undersøkelser viser at det ikke er tilstrekkelig bare å male sebrastriper og sette opp gangfeltskilt. Foto: Colourbox.com
Statens Vegvesen: Undersøkelser viser at det ikke er tilstrekkelig bare å male sebrastriper og sette opp gangfeltskilt. Foto: Colourbox.comVis mer

Forsvinner sebrastripene?

40 personer drept i gangfelt de siste fem årene, men fotgjengerfeltene skal som hovedregel ikke fjernes.

- På tross av en jevn nedgang i antall drepte og hardt skadde fotgjengere siden 1970, er 147 fotgjengere drept og 546 hardt skadd de siste fem årene. Av disse ble 40 drept i gangfelt, sier Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen går nå gjennom sikkerheten rundt gangfeltene på riksveier med fartsgrenser på 50-60 km/t, og totalt er 150 gangfelt fjernet på norske veier de siste årene, ifølge tall fra Norges Blindeforbund.

- Tryggere å fjerne, mente professor

I fjor uttalte professor Stein Johannessen ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU at det mange steder ville vært tryggere å fjerne gangfeltene.

- De fleste er preget av dårlig oppmerking, sviktende vedlikehold, for høy fart og dårlig trafikksikkerhet, sa Johannessen i følge Forskning.no.

Bilen som hjelper deg å stoppe for fotgjengere

Protesterer mot fjerning

Førerhunden er opplært til å søke nærmeste fotgjengerfelt når brukeren ber om det. Dersom feltene fjernes blir det vanskelig å krysse veien, skriver Norges Blindeforbund i en pressemelding. Foto: Thomas Barstad/Norges Blindeforbund Vis mer


Det bør ikke brukes gangfelt der fartsgrensen er høyere enn 50 km/t, i følge Statens vegvesen. Men det betyr ikke at de opererer etter en regel der gangfelt som vurderes som usikre skal fjernes.

- I Norge er alle enige i at fotgjengerfeltene er svært viktige for at barn, synshemmede og eldre skal kunne krysse veien. Da er det helt uforståelig når Vegvesenet fjerner fotgjengerfelt, sier forbundsleder i Norges Blindeforbund, Atle Lunde, som er redd flere gangfelt blir fjernet på veier med 50- og 60-sone.

Forbundsleder i Norges Blindeforbund, Atle Lunde. Foto: Norges Blindeforbund Vis mer


- Ved å fjerne fotgjengerfelt flyttes ansvaret fra bilføreren til fotgjengeren. Dette gjør det mye vanskeligere for barn, eldre og synshemmede å krysse veien, sier Atle Lunde.

Statens vegvesen refererer på sin side til undersøkelser som viser at det ikke er tilstrekkelig bare å male sebrastriper og sette opp gangfeltskilt.

- Som hovedregel skal ikke gangfelt fjernes, men sikres bedre eller bygges om dersom trafikksikkerheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt, sier Ranes.

Dermed legger Statens vegvesen seg forsåvidt på linje med folkemeningen. I en undersøkelse utført av Synovate for Norges Blindeforbund, sier 80 prosent av de som svarer at det er uheldig eller svært uheldig at Vegvesenet fjerner fotgjengerfelt.

Hva er alternativene?

Bedre belysning er et av tiltakene som kan gjøre gangfeltene tryggere. Opphøying av kryssingen, bedret sikt eller redusert fartsgrense er andre alternativer, i tillegg til innføring av lysregulering.

Bedriften Safezone har i samarbeid med bl.a. SINTEF og NTNU- miljøet utviklet ny teknologi som skal gi sikrere gangfelt. Når noen krysser veien, utløser systemet blinkende varsellys, som virker både som varsling og som ekstra belysning for fotgjengerne i mørket.

Sikkerhetsutstyret som skal gjøre gangfeltene tryggere testes ut i Trondheim.

- I noen meget få tilfeller er det vurdert slik at det ikke lenger er behov for gangfeltet eller at det bør flyttes, sier Ranes.