Forsinkede bilmodeller

Blant rosende ord eller omtaler av biler, hører eller leser vi ofte i sammenhenger som helt klart skal gi positive konnotasjoner, at bilen er hel-forsinket. Kanskje har du også hørt om full-galvanisering. Men hva betyr dette egentlig?

Felles for disse to begrepene er at de gjør stål mer motstandsdyktig mot vær og vind, slik at det ikke ruster. Dette gjøres ved å tilføre metallet sink, men det finnes flere forskjellige måter å gjøre dette på -- og alle er ikke like gode.

Forskjellige måter

Forskjellige bilprodusenter har forskjellige måter å gjøre det meste på -- så også denne delen av produksjonen. Noen forsinker hele karosseriet, noen forsinker deler av det eller bare understellet og galvaniserer resten, og noen bruker helt andre metoder -- som Nissan som bruker noe som de kaller durastål, som er forbehandlet stål som blir belagt med en organisk film.

Bølgeblikk

Vi har allerede sagt at det er forskjell på galvanisering og forsinking. Disse representerer hver sin måte å behandle stålet i karosseriet på. Slike metoder brukes selvsagt også på andre produkter, så som for eksempel bølgeblikk som er forsinket. Hvis du noen gang har sett en bølgeblikk-plate, har du også sett hvordan stål blir etter å ha gjennomgått en forsinkingsprosess. Den blir grå og ru å ta på. Da skjønner vi også at det er en del arbeid med å slipe og etterbehandle karosseriet etter prosessen, for å gjøre bilens ytre så glatt som mulig.

Varmforsinket

Så til den virkelige forskjellen mellom disse to prosessene. Forsinking er en kjemisk prosess, som gir et tykkere lag av sink og er den metoden som gir best beskyttelse av de to formene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er varmforsinking, som gjøres ved at stålplaten eller karosseriet senkes ned i et bad med flytende sink som holder en temperatur på 460 grader, hvor stålplaten holdes i noen minutter. Sink går inn og løser opp stålet, det foregår en diffusjon -- stålet og sinken blander seg altså med hverandre -- og man får en slitesterk overflate.

Man regner at stålet etter en varmforsinking har et beskyttende lag på 100 my (måleenhet) sink. Tæringen er avhengig av miljøet som karosseriet utsattes for, men i vanlig innenlandsklima regner man at det hvert år tæres av 1-2 my sink av stålet. Denne tæringen avtar også etter hvert. Man regner med en levetid på cirka 20 år på stål som er varmforsinket og som står ute i naturen. Det kan også eksistere lengre: For eksempel er taket på det engelske Parlamentet av varmforsinket stål, og det har overlevd i 125 år.

Galvanisert

Galvanisering er en annen måte å forsinke stålet på. Dette er en elektrokjemisk prosess, som også omfatter at bilen senkes ned i et vannbad. I motsetning til varmforsinkingen, er dette badet ikke varmt, og også selve prosessen er en helt annen. Man har sink i den ene enden og stålplatene i den andre enden, så settes det strøm på vannet, som fungerer som strømleder for sinken som da vandrer over til stålplatene. Resultatet av en slik metode er ikke så holdbart som med varmforsinking.

En tredje metode

Det finnes også en tredje måte å forsinke på: Man kan sprøyte sink på, men dette er ikke en veldig god metode, fordi holdbarheten blir mye kortere.

Ruster det aldri?

Når stålet er rustbehandlet ved galvanisering eller varmforsinking, kan det da aldri ruste? Dersom du kolliderer eller på annen måte skader karosseriet, vil et sår i sinkbelegget gjøre stålplaten mer utsatt for angrep av salt og vann. Sinken vil da spises opp først, og når denne er borte, vil det til syvende og sist ruste hull i stålplaten.

Helforsinket helt nødvendig?

Flere og flere bilprodusenter i dag tilbyr helforsinkede produkter. Selvsagt gir det deg en trygghet å vite at hele bilen er såpass godt sikret mot rustangrep, men at produsentene gjør dette skriver seg også fra at det er like enkelt å dyppe hele bilen i badet når man først er i gang. Det viktigste er tross alt å ha rustbeskyttelse på de partiene av bilen som er mest utsatt for uvennlig sand, skitt og salt -- nemlig understell og karosseriet opp til dørene. I tillegg til denne indre rustbeskyttelsen, behandles også bilene med tectyl eller voks, som gir ytterligere beskyttelse mot vær og vind.