Forsikring på bilreisen: Hvordan dekke det meste

Bilferie skal bety moro og glede. Nye, spennende steder skal utforskes og livet skal leves! Noen ganger blir ikke virkeligheten slik. Først og fremst bør du forsøke å unngå tyveri og ulykker. Men har du et uhell under bilferien, kan i alle fall god forsikring gjøre situasjonen litt enklere.

Har du bil, så har du i alle fall ansvarsforsikring – det er norsk lov. I tillegg tegner de fleste reiseforsikring når de drar utenlands. Men vet du virkelig hva som er dekket og ikke dekket? DinSide hjelper deg å få oversikt i forsikrings-jungelen, og gir deg noen sikkerhetstips.

Bilforsikringen

Minste tillatte forsikring på bilen i følge norsk lov er ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring erstatter skaden bilen din påfører personer, eiendeler og eiendom (men ikke gods som føres med motorvognen). Rettshjelp blir også gitt. Merk at skade på egen bil ikke dekkes med ansvarsforsikring.

Hvis du har en bil som er i relativt god stand – hvilket du bør ha hvis du skal på en lengre biltur/bilferie – så er det som regel lurt å utvide forsikringen til mer enn ansvarsforsikring. Hel eller delvis kasko-forsikring, eller alternativ som gir enda bedre dekning enn det, gir deg selvsagt flest fordeler den dagen du får problemer. Noen bilforsikringer gir også fordeler som overlapper med reiseforsikringen din, eller som dekker mer enn reiseforsikringen (sjekk for eksempel dekning for bagasje som ligger i bagasjerommet over natten).

Detaljene fra forsikringsselskap til forsikringsselskap varierer noe. Det beste for deg er å kontakte forskjellige firmaer og få forsikringstilbud fra disse, som er ”spesialsydd” etter dine behov. Slik kan du også best se hvor du får mest igjen for pengene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Merk deg at mobiltelefon som ikke er fastmontert i bilen som regel ikke er dekket av bilforsikringen. Husk også å forhøre deg om følgende:

 • Reisemål: Gjelder forsikringen for det/de landene du skal reise til?
 • Veihjelp: Er det noen slags veihjelp inkludert i forsikringen? Hvor gjelder denne, for hva slags hjelp, og hvilke utgifter får du ved bruk av denne hjelpen? Er det begrensninger i veihjelpen du bør vite om?
 • Hva dekker bilforsikringen din? Få en påminnelse om og forklaring av dette, hvis du ikke selv husker tallene og begrensningene. Få klarlagt øvre grense for erstatning ved skade på andre personer, andre biler og andres gjenstander; skade på deg selv og dine passasjerer, din bil og gjenstandene i bilen din.

  Hva slags skader og ulykker dekker forsikringen (brann, tyveri, uhell, osv.). Er det noen begrensninger du bør vite om? Tenk igjennom om det er noe spesielt som kan skje på reisen din og sørg for at slike ting er dekket. Rådfør deg gjerne med et (eller flere!) forsikringsselskap angående hva slags forsikring du bør ha.

 • Sjåfører: Er det flere enn deg som kommer til å kjøre bilen i løpet av turen? Sjekk med forsikringsselskapet at forsikringen din også gjelder når vedkommende kjører bilen din.
 • Leiebil: Hvis bilen blir skadet slik at den blir stående på verksted, får du da leiebil i denne perioden? (Ev. restriksjoner ved dette, ang. land, kjørelengde og steder du kan kjøre til med leiebilen?)
 • Reparasjoner i utlandet: Må du legge ut for disse først, eller tar forsikringsselskapet seg av oppgjøret (når utgiftene skal dekkes av forsikringen)? Hvis bilen blir stående på verksted i utlandet, men du må returnere til Norge, for eksempel til jobb, blir da hjemreisen din og utgifter ved frakt av bilen til Norge dekket?
 • Forsikringsbehov i enkelte land: Husk at i enkelte land er forsikringsbehovene annerledes enn i Norge. Skal du kjøre bil i USA, er det fare for store erstatningskrav mot deg hvis du skulle forårsake et uhell. Pass på at du tar forsikringen som gir maksimal ansvarsdekning, og ha eventuell ekstra dekning fra forsikringsselskap i Norge. USA er beryktet for sine sivile søksmål -- også mot enkeltpersoner i trafikkulykker.
 • Reiseforsikringen

  Reiseforsikringer dekker generelt sett utgifter du får ved tap av reisegods, ved sykdom, skade eller dødsfall på reise, og ved enkelte erstatningskrav du forårsaker.

  De fleste reiseforsikringer gjelder på reiser i hele verden, for reiser som (sammenhengende) varer opp til fem uker. Skal du reise lengre enn i fem uker bør du presisere dette for forsikringsselskapet. Merk også at skader du pådrar deg ved enkelte aktiviteter som forsikringsselskapene ser som høy risiko, så som fjellklatring, sportsdykking under 30 meter, osv., ikke er dekket av alle forsikringer.

  Det er særdeles viktig for deg som drar på bilferie å merke deg at personlige eiendeler som du har med på reisen ikke er dekket ubegrenset. Følgende gjenstander er et utvalg av ting som stort sett ikke er dekket under reisegods-delen av reiseforsikringen din:

 • Motorkjøretøy og campingvogn med tilbehør, inkludert musikkanlegget.

 • Båter, seilbrett og surfebrett med tilbehør.

 • Fallskjerm, hangglider og paraglider.

 • Dyr.

 • Møbler og flyttegods.
 • Merk deg at det ofte er begrensninger på dekningssummen ved tap av eller skade på sykler.

  Du bør være klar over den øvre summer for erstatning ved tap av/skade på eiendeler og tenke gjennom om dette er tilstrekkelig for deg. Legg også merke til øvre sum for erstatning ved hjemtransport ved sykdom, tilreise av pårørende ved sykdom, og – i verste fall – erstatning ved invaliditet eller død.

  En positiv fordel med helårs reiseforsikring er at denne ofte også dekker kortere reiser til daglig, for eksempel en kveldstur til en slektning eller en helgetur til hytta. De aller fleste vil ha nytte av en slik forsikring når uhellet først er ute.

  Verdisakforsikring

  Bil- og reiseforsikringene dine har øvre grenser for summene de dekker. Dyre stereoanlegg, foto- og videoutstyr, smykker, dyrt sportsutstyr og andre gjenstander du ofte tar med deg på ferie, kommer ofte opp i summer som overgår forsikringens øvre grense. Merk deg også at hvis mobiltelefonen din ikke er fastmontert i bilen, så dekkes den heller ikke av bilforsikringen.

  Regn sammen verdien av det du har tenkt å ta med deg på bilferien, og sjekk om forsikringene dine dekker disse summene. Hvis ikke, kan det lønne seg å tegne en verdisakforsikring. Sjekk også om forsikringen din vil dekke gjenstander du eventuelt kjøper i utlandet.

  Uansett forsikringsdekning -- det viktigste er likevel å forsøke å unngå innbrudd og tap av verdigjenstander på reisen! Ulykker og skader ødelegger ferien og er til stor bry. Merk deg derfor følgende tips og regler.

  Nyttig informasjon om forsikring

  DinSide Økonomi har allerede skrevet mye om forsikring, og fortsetter med å dekke dette området. Du finner nyttig informasjon samlet i Forsikringsskolen. Følgende artikler om forsikring kan være av spesiell interesse for deg som skal på bilferie: