For å få ned utslipp av NO2 i storbyene, foreslår vegvesenet såkalte lavutslippsoner, hvor bruk av dieselbiler kan føre til gebyr. Foto: COLOURBOX.COM
For å få ned utslipp av NO2 i storbyene, foreslår vegvesenet såkalte lavutslippsoner, hvor bruk av dieselbiler kan føre til gebyr. Foto: COLOURBOX.COMVis mer

Foreslår bruk av lavutslippssoner

Ønsker lovendring for å begrense bruken av dieselbiler.

I dag kunne Statens vegvesen varsle at de foreslår endringer i Vegtrafikkloven, for å forhindre bruken av dieselbil i de mest tettbygde strøk. Dette skal gjøres ved å innføre lavutslippssoner i de største byene.

Dette kan blant annet føre til at enkeltkommuner får gebyrlegge de som kjører dieselbil i slike soner.

Vil tillate lavutslipsssoner

Et tilsvarende forslag kom frem i en rapport laget av Transportøkonomisk instiutt (TØI) på oppdrag av Statens vegvesen tidligere i år. TØI skrev da at lavutslippssoner kan være en vei å gå for å begrense NO2-utslippene.

Les også: Avdramatiserer snakk om dieselforbud

I etterkant av publiseringen av rapporten, påpekte de at andre tiltak bør vurderes først, som å påvirke nybilsalget slik at ikke forurensende dieselbiler fortsetter å fases inn i bytrafikken. Dette blant annet fordi de tror sterk motstand mot lavutslippsoner kan gjøre dem vanskelige å innføre.

Dette skremmer derimot ikke Statens vegvesen, som i ett brev til Samferdselsdepartementet foreslår en ny hjemmel i Vegtrafikkloven som åpner for at kommunene kan få søke om å innføre lavutslippssoner.

Bakgrunnen for forslaget er at Norge er pliktig å etablere tiltak som reduserer utslippet av NO2 ned til tillatt grenseverdi innen senest i 2015.

– Dette er lovgivning fra EU med krav til luftkvalitet som også er gjort gjeldende for Norge, forteller Ivar Christiansen ved avdeling for Trafikkforvaltning i Vegdirektoratet til DinSide.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Først om 20 år vil salget av denne bilen ta av

Det beste alternativet for reduserte utslipp

Det er en kjent sak at dieselbiler gir langt mer lokal forurensning enn bensinbiler. Ifølge Transportøkonomisk Institutt slipper dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter ut 40-70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil.

Og det er nettopp utslippene av NO2 og eksospartikler som utgjør et betydelig helseproblem i områder med tett trafikk - som man nå ønsker å redusere ved å innføre lavutslippsoner.

Vegvesenet tror en innføring av lavutslippsoner er den beste måten å redusere lokale utslipp på, fordi det vil kunne stimulere til tilpasninger og økt bruk av transportmidler som forurenser langt mindre.

– Det er nå slik at lette biler og varebiler med dieselmotor representerer det største bidraget til forurensning av No2. Det skylder en kombinasjon av økning i antall lette dieselbiler og at renseteknikken for eksospartikler fører til større andel NO2 i eksosen. Vi mener at lavutslippssoner er et treffsikkert virkemiddel fordi det retter seg kun mot de forurensende bilene og vil kunne stimulere til tilpasninger og økt bruk av transportmidler som forurenser langt mindre, sier Christiansen.

Les også: Flere kjøper ny bil, men færre velger diesel

Ønsker tiltak i storbyene

Dersom Samferdselsdepartementet tar Vegvesenets forslag til følge, kan en kommune som ønsker det gebyrlegge bruk av forurensende dieselbiler innenfor en lavutslippssone.

I første omgang anbefaler de at slike soner begrenses til Oslo, Bergen og Trondheim, for både lette og tunge kjøretøy.

– Har dere kjennskap til om kommunene Oslo, Bergen og Trondheim er positive til å innføre slike lavutslippssoner?

– Ja, lavutslippssoner er et etterspurt virkemiddel fra de kommunene som har problemet om vinteren, men ikke det eneste virkemidlet, sier Christiansen til DinSide.

Les også: Finn ut hva du bør velge av bensin eller diesel