Forenklede forelegg: Fart

Blir du tatt for å kjøre for fort, må du ut med minimum 600 kroner. Kjører du mer enn 31 km/t for fort i 70-, 80-, 90- eller 100-sone risikrer du et forenklet forelegg pålydende 7.800 kroner.


Dagens satser for forenklede forelegg ved fartsovertredelser er todelt og signaliserer at det anses som enda mer alvorlig å bryte fartsgrensene i 30-, 40-, 50 og 60-soner enn i 70-, 80-, 90- og 100-soner.

Fartsovertredelser i intervallene 1-5 og 6-10 km/t medfører riktignok identiske forelegg (henholdsvis 600 og 1.600 kr). Men overtredelser fra og med 11 km/t straffes med høyere satser på veier med fartsgrense 60 km/t eller lavere.

Forenklet forelegg for fartsovertredelser
FartsgrenseOvertredelseForelegg
60-sone og lavere1-5 km/t600 kr
 6-10 km/t1600 kr
 11-15 km/t2900 kr
 16-20 km/t4200 kr
 21-25 km/t6500 kr
   
70-sone og høyere1-5 km/t600 kr
 6-10 km/t1600 kr
 11-15 km/t2600 kr
 16-20 km/t3600 kr
 21-25 km/t4900 kr
 26-30 km/t6500 kr
 31-35 km/t7800 kr
   


Samme fenomen gjør seg gjeldende når det kommer til førerkortbeslag. I 30-, 40-, 50- og 60-sonene beslaglegges førerkortet ved fartsovertredelse større enn 25 km/t. I 70-, 80- og 90-soner (motorvei klasse B) beslaglegges førerkortet når overtredelsen er større enn 35 km/t. I 90- og 100-sonene (motorvei klasse A) blir det førerkortbeslag først når overtredelsen er større enn 40 km/t.

Legg merke til at satsene for forenklet forelegg kun strekker seg til overtredelser inntil 35 km/t i 90- og 100-soner (motorvei klasse A) - mens førerkortbeslag først er aktuelt når overtredelsen overstiger 40 km/t. I dette tomrommet - mellom forenklet forelegg og førerkortbeslag - reageres det med forelegg, som kun kan skrives ut av påtalemyndigheten og som registreres i bøteregisteret.

Førerkortbeslag
FartsgrenseOvertredelseFørerkortbeslag
30-sone+ 26 km/t56 km/t
40-sone+ 26 km/t66 km/t
50-sone+ 26 km/t76 km/t
60-sone+ 26 km/t86 km/t
   
70-sone+ 36 km/t106 km/t
80-sone+ 36 km/t116 km/t
90-sone (motorvei klasse B)+ 36 km/t126 km/t
   
90-sone (motorvei klasse A)+ 41 km/t131 km/t
100-sone+ 41 km/t141 km/t


Les mer om de ulike trafikksyndene her:

  • Gebyrer
  • Forenklede forelegg: Andre trafikksynder
  • Bot eller fengsel?